खाजा बारे कुराकानी (2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 174
खाजा बारे कुराकानी (2)
rich food गरिष्ठ खाना
greasy/oily food जस्मा तेल धेरै हुन्छ
junk food यस्ता खाना जसले शरीरलाई नोक्सान गर्छ. प्रायजसो बजारमा पाईने तयारी खानेकुरा.
healthy food जुन खाना स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ
unhealthy food जुन खाना स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन.
savoury food नुनिलो खाना
fried food तारेको खाना
डायलॉग सुन्नुहोस्
I love attending parties!
मलाई पार्टीहरुमा जान असाध्यै मनपर्छ​.


Me too! But the food is often rich and unhealthy.
मलाई पनि! तर खाना प्राय गरिष्ठ र अस्वस्थकर हुन्छ.


I agree with that. Why can't there be healthier options at parties.
म त्यो मान्छु. पर्टिहरुमा स्वस्थ विकल्प (खाना) किन हुँदैन​?


Why don't we organize one? We will tell people to not bring in any fried food.
किन हामी एउटा आयोजित नगर्ने? हामी सबैलाई भनौँ कि तारेको खाना नल्याउनु.


Great! Let's get two savoury dishes and one dessert.
धेरै राम्रो! जाऊ दुइवटा नुनिलो र एउटा मिठाई ल्याऔं.


मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
This burger has too much oil. It looks really ______
healthy
unhealthy
unhealthful
unhealth
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I have diabetes. I avoid ______
desserts
deserts
a desserts
a deserts
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Fry food
Fryed food
Fried food
Fryd food
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I always prefer a ______
healthily diet
healthy diets
healthy diet
'ऊ होस्टेलमा गरिष्ठ खाना मात्र खान्छ​.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
He eats only richly food at the hostel.
He eats only rich food at the hostel.
He eats only richness food at the hostel.
He eats only wealthy food at the hostel.
'तपाईको कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्न, तपाईले तारेको खाना खानु हुँदैन​.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
To keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol under control, you will avoid eating fried food.
For keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol over control, you should avoid eating fried food.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I don't have a sweet tooth. I prefer ______
desserts
sweet dishes
savoury dishes
savourized dishes
diet आहार
vegetarian diet शाकाहारी आहार
non-vegetarian diet माँसाहारी आहार
liquid diet जसमा मात्र​ जूस, सूप, पानी आदि जस्ता पय पदार्थ लिइन्छ.
nutritious diet पौष्टिक आहार
low-fat diet चिल्लो, बोसो कम भएको खाना
low-salt diet नुन् कम भएको खाना
salt-free diet नुन् नभएको खाना
high-protein diet जसमा प्रोटीन धेरै होस्
high-calorie diet धेरै कैलोरी भएको खाना
low-calorie diet कम कैलोरी भएको खाना
डायलॉग सुन्नुहोस्
I'm on a diet these days, my stomach is upset.
म आजभोली एउटा विशेष खालको आहार खाँदै छु, मेरो पेट खराब छ​.


What kind of diet?
कस्तो खालको आहार?


I'm on a liquid diet.
म पिउने आहार मात्र लिन्छु.


Oh, I went on a low-calorie diet last month
ओह, पछिल्लो महिनामा कम कैलोरीको आहार लिन थालेको थिए.


Why?
किन​?


I had gained a lot of weight.
मेरो वजन धेरै बढेको थियो.


Oh. I am considering turning to a vegetarian.
ओह. म शाकाहारी बन्ने सोचिरहेको छु.


I can't become one. I am a hard core non vegetarian.
म त बन्न सक्दिन​. म त पक्का मांसाहारी हूँ.


माँसाहारी
टिप
=
जहिले पनि तपाईले कसैलाई शाकाहारी हो वा माँसाहारी भनेर सोध्नु छ भने 'vegetarian' वा 'non-vegetarian' भनेर सोध्नु पर्छ. जस्तै: Are you a vegetarian/non-vegetarian?
Are you a veg? होईन.
=
to go on a diet आहारको नियम पालना शुरु गर्नु
to follow a diet कुनै विशेष खालको आहरलाई पालना गर्नु
i am on a diet कुनै विशेष खालको आहर मात्र लिनु
'मेरो पेट खराब छ त्यसैले डाक्टरले मलाई पय आहार लिन भनेको छ​.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a liquid diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-fat diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-salt diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a watery diet.
'मेरो डाक्टरले मलाई पौष्टिक आहार लिन भनेको छ​.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
My doctor told me to take a nutritious diet.
My doctor told me to take a nutrition diet.
My doctor told me to take a nutritionist diet.
My doctor told me to take a neutral diet.
टिप
Fat-free = चिल्लो, बोसो कम भएको खाना.
=
'यदि तपाईलाई आफ्नो वजन घटाउनु छ भने चिल्लो-बोसो कम भएको आहारको पालना गर्नु.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
If you want to lose weight, then follow a low fatty diet.
If you want to loose weight, then follow a low fat diet.
If you want to loose weights, then follow a low fat diet.
If you want to lose weight, then follow a low fat diet.
'ऊ व्यायाम गर्छ​, त्यसैले उसको लागी प्रोटिन युक्त आहार आवश्यक पर्छ​.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
He works out so a high-protein diet is required for him.
He works out so a high-protin diet is required for him.
He works out so a high-proteen diet is required for him.
He works out so a high-proteins diet is required for him.
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द