जेवणाबाबत चर्चा (3)
try Again
Tip1:hello
Lesson 175
जेवणाबाबत चर्चा (3)
Delicious स्वादिष्ट
Spicy तिखट
Bitter कडू
Sweet गोड
Salty खारट
Sour आंबट
Bland बेचव
'त्यांचा आचारी स्वादिष्ट इटालियन जेवण बनवतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Their chef makes delicious Italian food.
There chef makes delicious Italian food.
Their chaf makes delicious Italian food.
Their chafe makes delicious Italian food.
'त्यांच्या उपहारगृहातील सगळेच व्यंजन चवीला कडू असतात' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
All the dishes in their restaurant taste sour
All the dishes in their restaurant taste bitter
All the dishes in their restaurant are taste bitter
All the dishes in their restaurant taste better
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
That rice is not spicy, it is ______
Blend
Bland
Blank
Blande
Preserved food ज्या जेवणामध्ये काही पदार्थ मिसळून त्याला खराब होण्यापासून वाचवले गेले आहे
Frozen food ज्या जेवणाला खूप कमी तापमानावर ठेवून त्याला खराब होण्यापासून वाचवले आहे
Tinned/Canned food ज्या जेवणाला खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी टीन च्या डब्ब्यात ठेवले गेले आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Don't eat that jam, it has a lot of ______
Preservation
Preservatives
Preserve
Preserved
'गोठविलेले अन्न आरोग्यासाठी चांगले नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Frozen food is unhealthy
Freezed food is unhealthy
Freeze food is unhealthy
Freezy good is unhealthy
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He couldn't prepare anything so he brought some ______
canned
can
cand
cannful
टिप
=
Canned food and Frozen food are also types of preserved food.
=
Canned food is preserved by keeping in a can.
Frozen food is preserved by freezing.
संवाद ऐका
Ram eats a lot of preserved food.
राम जतन केलेले अन्न खूप खातो.


Yes, he eats a lot of canned food.
हो, तो डब्ब्यामध्ये बंद केलेले जेवण जास्त खातो.


Over-cooked जास्त शिजलेले
Under-cooked कमी शिजलेले
Perfectly cooked अगदी योग्य प्रमाणात शिजलेले
Burnt करपलेले
'जर आपल्याला मास्टरशेफ मध्ये जाण्याची इच्छा असेल तर आपले जेवण योग्य रीतीने शिजलेले असले पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you want to get into Masterchef then your food should be perfectly cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be under-cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be over-cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be burnt.
'जर अन्न कमी किंवा जास्त शिजले असेल तर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If the food is under or over cooked, it can be harmful for health.
If the food is under or over cooked, it can be harmfull for health.
If the food is under or over cooked, it can be harmfully for health.
If the food are under or over cooked, it can be harmful for health.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
When I pre-heat the oven, my dishes usually get ______
burnt
burning
burned
burns
'जर आपण योग्य रीतीने शिजलेले जेवण बनवू इच्छिता तर आपल्याला धैर्यवान व्हावे लागेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You will have to be patient if you want to prepare perfectly cooked food.
You will have to be patient if you want to prepare perfect cooked food.
You will have to be patience if you want to prepare perfectly cooked food.
You will have patient if you want to prepare perfectly cooked food.
संवाद ऐका
Did you bring anything for the party?
काय आपण पार्टीसाठी काही आणले होते?


Yes, I brought some chicken but it is not edible.
हो, मी कोंबडी आणली होती पण ती खाण्यायोग्य नाही.


What do you mean?
काय म्हणायचे आहे आपणास?


It is under-cooked.
ते कमी शिजलेले आहे.


मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The food here is so oily. It is barely ______
eatable
edible
eat
ate
Stale शिळे
Mouldy बुरसटलेला
Rotten सडलेले
Pungent चव किंवा वासाला विचित्र असेल किंवा तीव्र
'ते टमाटे कसे आहे? ताजे कि शिळे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
How is that tomato? Fresh or stale?
How is that tomato? Freshly or stalely?
How is that tomato? Latest or old?
How is that tomato? Freshness or stale?
त्या चॉकलेट्सनां बुरशी लागली आहे
  • chocolates
  • rotten
  • have
  • mouldy
  • those
  • become
  या भाजीची चव कशी आहे?
  • tasty?
  • dish
  • does
  • this
  • how
  • taste?
  'या ब्रेड चा वास घ्या आणि मला सांगा कि हा शिळा आहे कि नाही?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Smell this bread and tell me whether it's stale or not?
  Smell this bread and tell me whether its steal or not?
  Smell this bread and tell me whether its steel or not?
  Smell this bread and tell me whether its stay or not?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द