Perbualan tentang makanan (3)
try Again
Tip1:hello
Lesson 175
Perbualan tentang makanan (3)
delicious sedap
spicy pedas
bitter pahit
sweet manis
salty masin
sour masam
bland hambar
'Tukang masak mereka boleh memasak hidangan Itali yang amat sedap. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
Their chef makes delicious Italian food.
There chef makes delicious Italian food.
Their chaf makes delicious Italian food.
Their chafe makes delicious Italian food.
'Semua hidangan restoran ini berperisa pahit. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
All the dishes in their restaurant taste sour.
All the dishes in their restaurant taste bitter.
All the dishes in their restaurant are taste bitter.
All the dishes in their restaurant taste better.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
That rice is not spicy, it is ______
Blend
Bland
Blank
Blande
preserved food. makanan yang diawet
frozen food. makanan sejuk beku
tinned/canned food. Makanan bertin
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Don't eat that jam, it has a lot of ______
Preservation
Preservatives
Preserve
Preserved
'Makanan sejuk beku adalah tidak berkhasiat.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
Frozen food is unhealthy.
Freezed food is unhealthy.
Freeze food is unhealthy.
Freezy good is unhealthy.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He couldn't prepare anything so he brought some ______
canned
can
cand
cannful
Tip
=
Canned food and Frozen food are also types of preserved food. = Makanan bertin dan makanan sejuk beku adalah antara jenis-jenis makanan yang diawet.
=
Canned food is preserved by keeping in a can. = Makan bertin diawet dengan cara penyimpanan makanan dalam tin.
Frozen food is preserved by freezing = Makan sejuk beku diawet melalui cara pembekuan.
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
Ahmad eats a lot of preserved food.
Ahmad selalu makan makanan yang diawet.


Yes, he eats a lot of canned food.
Ya, dia selalu makan makanan bertin.


over-cooked terlebih masak
under-cooked belum masak
perfectly cooked dimasak dengan sempurna
burnt hangus
'Jika anda ingin menyertai Masterchef, hidangan anda haruslah dimasak dengan sempurna. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If you want to get into Masterchef then your food should be perfectly cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be under-cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be over-cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be burnt.
'Jika makanan terlebih masak ataupun belum masak, ia akan membahayakan kesihatan kita.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If the food is under or over cooked, it can be harmful for health.
If the food is under or over cooked, it can be harmfull for health.
If the food is under or over cooked, it can be harmfully for health.
If the food are under or over cooked, it can be harmful for health.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
When I pre-heat the oven, my dishes usually get ______
burnt
burning
burned
burns
'Anda haruslah sabar jika ingin menyediakan makanan yang dimasak denga sempurna. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
You will have to be patient if you want to prepare perfectly cooked food.
You will have to be patient if you want to prepare perfect cooked food.
You will have to be patience if you want to prepare perfectly cooked food.
You will have patient if you want to prepare perfectly cooked food.
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
Did you bring anything for the party?
Adakah anda membawa apa-apa untuk parti itu?


Yes, I brought some chicken but it is not edible.
Ya, saya telah membawa daging ayam, tetapi ia tidak boleh dimakan.


What do you mean?
Apa maksud anda?


It is under-cooked.
Ia belum dimasak.


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The food here is so oily. It is barely ______
eatable
edible
eat
ate
stale basi
mouldy berkulat
rotten busuk
pungent pedas
'Bagaimanakah keadaan tomato itu? Segar atau basi?' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
How is that tomato? Fresh or stale?
How is that tomato? Freshly or stalely?
How is that tomato? Latest or old?
How is that tomato? Freshness or stale?
Coklat-coklat ini sudah berkulat.
  • chocolates
  • rotten
  • have
  • mouldy.
  • those
  • become
  Macam mana rasa hidangan ini?
  • tasty?
  • dish
  • does
  • this
  • how
  • taste?
  'Menghidu roti ini dan beritahu saya adakah ia sudah basi atau tidak. ' PIlih terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Smell this bread and tell me whether it's stale or not?
  Smell this bread and tell me whether its steal or not?
  Smell this bread and tell me whether its steel or not?
  Smell this bread and tell me whether its stay or not?
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya