What do you think I should do? - રાય માંગતા ને આપતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 176
What do you think I should do? - રાય માંગતા ને આપતા શીખો
'જયારે આપણે કોઈને સલાહ આપવી હોય ત્યારે ઘણા પ્રકારના વાક્યો નો પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે'^~^'typefacestyle'
why dont you...? શા માટે તમે નહિ ...?
if i were you, id... જો હું તમારી જગ્યાએ હોત તો, ..
make sure you (dont)... ધ્યાન રહે કે તમે (નહિ)...
i think you should... મને લાગે છે કે તમારે...
how about...? ...કેવું રહેશે?
it is usually a good idea to... મોટા ભાગે ... સારો વિચાર છે
my advice is (to)... મારી સલાહ છે કે...
ટીપ
Why don’t you quit your job = તમે તમારી નોકરી કેમ છોડી નથી દેતા?
Why don’t you... (તમે કેમ નહીં?) -> આ કોઈ ને સલાહ આપવા માટે પ્રયોગ કરાય છે.
=
'તમે એક મિનિટ માટે તમારો શ્વાસ રોકવાની કોશિશ કેમ નથી કરતા?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
Why don't you try holding your breath for a minute?
Why don't you tried hold your breath for a minute?
'તમે તેને ફોન કેમ નથી કરતાં?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
Why don't you called her?
Why don't you call her?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Why ______
don't you gone
are you not go
don't you going
don't you go
'તમે મારી સાથે જોગિંગ માટે કેમ નથી આવતા?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
Why don’t you come jogging with me?
Why haven't you come jogging with me?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You ______
should went
should go
should gone
should sleep
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You ______
shouldn't go
shouldn't have go
shouldn't went
shouldn't gone
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He has a fever so he ______
should call
should called
should had calling
should calling
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You ______
shouldn't eaten
shouldn't ate
shouldn't eat
shouldn't eating
ટીપ
If I were you, I’d do some exercise = જો હું તું હોત, તો હું કઈક વ્યાયામ કરત
If I were you, I'd... આ સલાહ આપવાની એક બીજી રીત છે
=
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
wouldn't wear
not would wear
wouldn't wore
wouldn't worn
'જો હું તમારી જગ્યા એ હોત તો હું સ્વેટર ની સાથે પીળા કપડાં પહેરત ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
I'd wore yellow with that sweater if I were you.
I'd wear yellow with that sweater if I were you.
'જો હું તું હોત તો હું તેને બતાવત ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
If I were you, I would tell her.
If I were you, I would told her.
'જો તમારી મિત્ર વિચારે છે કે તે જાડી થઇ રહી છે તો સલાહ આપવા માટે તમે આ કહી શકો છો'^~^'typefacestyle'
you should go on a diet. તારે ડાયેટિંગ કરવું જોઈએ
you shouldn’t eat so much chocolate. તારે આટલી બધી ચોકલેટ ના ખાવી જોઈએ
you ought to drink less beer. તમારે ઓછી બીયર પીવી જોઈએ
why don’t you come running with me? તું મારી સાથે દોડવા કેમ નહીં આવતો?
how about going for a run? દોડવા જવાના વિશે શું વિચાર છે? / દોડવા જવાનું કેમ રહેશે?
you’d better stop eating so much! તું આટલું બધું ખાવાનું બંધ કરી દે તો સારું રહેશે
'શું તમે ડોક્ટર ને મળવા વિષે વિચાર્યું છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
Have you thought about seeing a doctor?
Have you think about seeing a doctor?
'સારું રહેશે જો તમે નિયમિત રૂપ થી તમારા દાંત બ્રશ કરશો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
You'd better brush your teeth regularly.
You'd better brushed your teeth regularly.
તેનો જન્મદિવસ મનાવવા નો વિચાર સારો હોય શકે છે
  • It might be
  • to celebrate
  • her birthday
  • a good idea
  • to be celebrate
  • to celebrated
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  If you take my advice
  If you taking my advice
  If you took my advice
  'શું તમે વ્યાયામ કરવા વિષે વિચાર્યું છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
  Have you thought about working out?
  Have you think about working out?
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  ______
  I think you should start
  I think you should started
  I think you should start to
  I think you should starting
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ