What do you think I should do? - मत विचारण्यास आणि सांगण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 176
What do you think I should do? - मत विचारण्यास आणि सांगण्यास शिका
'जेव्हा आपल्याला कोणाला सल्ला द्यायचा असेल तेव्हा अनेक प्रकारच्या वाक्यांचा वापर करू शकतो, जसे कि'^~^'typefacestyle'
Why dont you...? का नाही तुम्ही...?
If i were you, id... जर मी तुमच्या जागी असतो तर, मी...
Make sure you (dont)... लक्षात ठेवा कि तुम्ही (नाही)...
I think you should... मला वाटते कि तुम्हाला...
How about...? ...कसे असेल?
It is usually a good idea to... बहुतेक... चांगला विचार आहे
My advice is (to)... माझा सल्ला आहे कि...
टिप
Why don’t you quit your job = तुम्ही तुमची नोकरी का सोडत नाही?
Why don’t you... (तुम्ही का नाही? ) -> हे कोणालाही सल्ला देण्यासाठी वापरले जाते
=
'आपण एक मिनिटासाठी आपला श्वास रोखण्याचा प्रयत्न का करत नाही?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
Why don't you try holding your breath for a minute?
Why don't you tried hold your breath for a minute?
'तुम्ही तिला फोन का नाही करत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
Why don't you called her?
Why don't you call her?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Why ______
don't you gone
are you not go
don't you going
don't you go
'तुम्ही माझ्यासोबत जॉगिंग साठी का येत नाही?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Why don’t you come jogging with me?
Why haven't you come jogging with me?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You ______
should went
should go
should gone
should sleep
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You ______
shouldn't go
shouldn't have go
shouldn't went
shouldn't gone
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has a fever so he ______
should call
should called
should had calling
should calling
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You ______
shouldn't eaten
shouldn't ate
shouldn't eat
shouldn't eating
टिप
If I were you, I’d do some exercise = जर मी तुम्ही असतो, तर मी काही व्यायाम केला असता
If I were you, I'd... हि सल्ला देण्याची आणखी एक पद्धत आहे
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
wouldn't wear
not would wear
wouldn't wore
wouldn't worn
'जर मी तुमच्या जागी असतो तर मी त्या स्वेटर सोबत पिवळे कपडे घातले असते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I'd wore yellow with that sweater if I were you.
I'd wear yellow with that sweater if I were you.
'जर मी तुम्ही असतो तर मी त्याला सांगितले असते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
If I were you, I would tell her.
If I were you, I would told her.
'जर आपली मैत्रीण विचार करत असेल कि ती लट्ठ होत आहे तर सल्ला देण्यासाठी आपण असे म्हणू शकता'^~^'typefacestyle'
You should go on a diet. तुम्हाला डायटिंग करायला हवे
You shouldn’t eat so much chocolate. तुम्हाला इतक्या सर्व चॉकलेट्स खाल्ल्या नाही पाहिजेत
You ought to drink less beer. आपल्याला बियर कमी पिली पाहिजे
Why don’t you come running with me? तुम्ही माझ्या सोबत पळायला का नाही येत?
How about going for a run? पळायला जाण्याविषयी काय विचार आहे?/ पळायला जाणे कसे असेल?
You’d better stop eating so much! उत्तम होईल कि तुम्ही इतके खाणे बंद कराल
'काय आपण डॉक्टर ला दाखवण्याविषयी विचार केला आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
Have you thought about seeing a doctor?
Have you think about seeing a doctor?
'उत्तम होईल कि आपण नियमित रूपाने आपले दात ब्रश करा.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
You'd better brush your teeth regularly.
You'd better brushed your teeth regularly.
तिचा वाढदिवस साजरा करण्याचा विचार चांगला असू शकतो
  • It might be
  • to celebrate
  • her birthday
  • a good idea
  • to be celebrate
  • to celebrated
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  If you take my advice
  If you taking my advice
  If you took my advice
  'काय आपण व्यायाम करण्याविषयी विचार केला आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
  Have you thought about working out?
  Have you think about working out?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  I think you should start
  I think you should started
  I think you should start to
  I think you should starting
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द