मत / आज्ञा देण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 177
मत / आज्ञा देण्यास शिका
'आपल्याला दारू पिऊन गाडी चालवली नाही पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You should not drunk and drive
You should not drink and drive
You would not drink and drive
You should not drink and drove
'आपणास आपल्या आवडीच्या पार्टीला मत दिले पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You ought vote for the party of your choice
You ought to voted for the party of your choice
You ought to vote for the party on your choice
You ought to vote for the party of your choice
'श्रीमंतांनी गरिबांवर हसले नाही पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
The rich should not laugh at the poor
The rich should not to laugh at the poor
The rich should not laugh to the poor
The rich should laugh at the poor
टिप
=
Suggestions, advice, instructions आणखीही बऱ्याच प्रकारे दिले जाऊ शकतात.
या धड्यामध्ये आपण त्याच शब्दांना शिकूया
=
'आपल्याला धुम्रपान सोडले पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You must quit smoking
You must quitted smoking
You must quite smoking
You must quits smoking
'आपल्याला उशीरपर्यंत थांबले नाही पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You must not stayed till late
You must not stay at late
You must not to stay till late
You must not stay till late
टिप
Needn't = Need not
याचा अर्थ आहे कि हे आवश्यक नाही.
हे 'must' च्या उलट होते.

Eg: You 'must' go दर्शविते कि जाणे आवश्यक आहे
You 'needn't' go दर्शविते कि जाण्याची आवश्यकता नाही.
=
'आपल्याला लवकर करण्याची आवश्यकता नाही. पुष्कळ वेळ आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You needn't to hurry. There is enough time.
You need to not hurry. There is enough time.
You needn't hurry. There is enough time.
You needn't early. There is enough time.
'आपल्याला चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. आपण सर्व सुरक्षित आहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You need to worry. We all are safe.
You needn't worry. We all are safe.
You needn't worried. We all are safe.
You needn't to worry. We all are safely.
टिप
Need = आवश्यकता
जेव्हा आपल्याला कोणत्याही वस्तूची आवश्यकता असेल तर त्याला 'need' शब्दाद्वारे दर्शविले जाते.
You need a lot of patience to earn money = तुम्हाला पैसे कमावण्यासाठी खूपच धैर्याची आवश्यकता आहे
जर 'need' च्या नंतर कोणतेही क्रियापद नसेल तर 'to' लावण्याची गरज नाही.
To फक्त यामुळे लागते कारण 'need' च्या नंतर क्रियापदाचे infinitive रूप येते.
'मला रात्रीच्या जेवणानंतर एक पेला पाण्याची आवश्यकता आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I need a glass of water after dinner
I am need a glass of water after dinner
I have need a glass of water before dinner
I need to a glass of water after dinner
'काय त्यांना सगळ्या समारंभात उपस्थित होणे आवश्यक आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Do they need attend all the functions?
Do they needs to attend all the functions?
Do they need to attend all the functions?
Do they need to attended all the functions?
टिप
I have to go = I have got to go
'Got to' चा वापर रोजच्या संभाषणामध्ये सहसा केला जातो.
'Have got to', 'have to' ची जागा घेते.
I don't have to go = I haven't got to go
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द