Penggunaan Would: Conditional
try Again
Tip1:hello
Lesson 179
Penggunaan Would: Conditional
Tip
If I were rich, I wouldn't have to work hard = Jika saya kaya, saya tidak perlu bekerja dengan susah-payah lagi.
Jika saya kaya = \'unreal condition\' (tidak pasti/hipotesis: Orang yang memberi kenyataan ini belum kaya).
\'If I were rich\'= \'conditional clause\'=.
Dalam jenis ayat \'
Unreal condition\', \' conditional clause'= \'If + Simple past\'.
\'note : If I were rich ->\' Oleh kerana ia suatu keadaan hipotesis, maka tidak boleh menggunakan \'was\',hendaklah menggunakan \'were\'.
'Was' sendiri tiada masalah, tetapi konteks sini sedang membincang tentang keadaan hipotesis, maka kata nama/kata ganti nama (singular) hendaklah juga menggunakan \'were\'.
\'I wouldn't have to work hard \'= Inilah yang mungkin berlaku akibat dalam hopotesis.
I wouldn't have to drive if I had a driver = Jika saya mempunyai seorang pemandu, maka saya tidak perlu memandu kereta.
Keadaan yang tidak boleh dipastikan (hipotesis) (\'unreal condition\').
I do not need to drive= Salah satu kemungkinan.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If I spoke English, I ______
would
am
have
does
'Jika awak tidur awal, awak tak akan begitu letih. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.
If you went to bed earlier, you would not be so tired.
If you went to bed earlier, you are not so tired.
'Jika cuaca tidak begitu buruk, kami akan pergi ke taman itu. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.
If the weather isn't so bad, we would go to the park.
If the weather wasn't so bad, we would go to the park.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If I ______
knew
would knew
know
was knew
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If I were taller, I ______
would wore
would worn
was wore
would wear
Tip
I would have taken a picture of the cat if I had seen it. = Jika saya ada ternampak kucing itu, saya akan tangkap gambarnya.
Dalam ayat ini, penutur tidak ada nampak kucing itu, hanya hipotesis.
=
Apabila membincang tentang Akibat keadaan yang bukan dalam bentuk \'past tense\', hendaklah menggunakan\' would have + past participle\'.
Contohnya: Jika saya nampak, saya akan tangkap gambar.
Dalam bentuk \'past tense\', penutur tidak ada nampak kucing itu, tetapi hanya jiaka nampak, akan tangkap gambar.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If I had lived a hundred years ago, I ______
not would have
wouldn't had
wouldn't have
wouldn't has
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The tourists ______
wouldn't have be able
wouldn't had been able
wouldn't have been able
wouldn't have able
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If I had known it was your seat, I ______
wouldn't have sit
wouldn't have sat
wouldn't had sit
wouldn't not have sat
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If you had warned me, I ______
wouldn't have tell
wouldn't have told
wouldn't told
wouldn't had told
Jika saya tidur awal ,maka saya akan dapat menaiki kereta api tepat pada masanya.
  • go to bed early
  • went to bed early
  • If I had
  • caught the train.
  • I would have
  • gone to bed early
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  If you had studied harder, you ______
  would have passed
  would have pass
  would had passed
  would had pass
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  If she hadn't been driving slowly, she ______
  would have
  would have had
  would had
  would had have
  Apakah yang akan anda buat, jika anda menjumpai alamat dia?
  • find his
  • what would you do,
  • address?
  • what would you did
  • if you
  • what would you done
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya