Possession: Name of Family Members
try Again
Tip1:hello
Lesson 18
Possession: Name of Family Members
İpucu
I have a car. = Bir arabam var.
'To have', 'sahip olmak' anlamına gelir. Sahip olduğumuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Türkçeye çevirirken \'Bir arabaya sahibim\' yerine \'Bir arabam var\' demek daha uygun olacaktır.
=
Öğrendiğimiz gibi, geniş zamanda fiil yapısında genel olarak bir değişiklik olmaz. Özneyi söyledikten sonra (İngilizcede özneyi her zaman belirtmeliyiz) fiil eklenir.

Geniş zamanda he, she veya it sözcüklerinden sonra fiilin sonuna '-s' eklendiğini öğrenmiştik.

Kural: GENİŞ ZAMANDA: 3. tekil şahıs (he, she it, Ayşe, Burcu, arkadaşım, Hasan) için 'has' kullanırız.
İpucu
=
1) I have a car = Bir arabam var
2) We have a house = Bir evimiz var
3) She has a dog = Onun bir köpeği var
4) Ayşe has a dog = Ayşe'nin bir köpeği var
5) My friend has a dog = Arkadaşımın bir köpeği var.
=
Geniş zamanda he, she veya it sözcüklerinden sonra fiilin sonuna '-s' eklendiğini öğrenmiştik.

Fakat 'to have' düzensiz bir fiildir.
3. tekil kişi için 'has' kullanırız.
'Forms of verb of have (To Have Fiilinin Çekimi)'^~^'typefacestyle'
I have
We have
You have
They have
He has
She has
It has
Doğru çeviriyi seçin: 'Bir köpeğim var.' ;
He has a dog.
I has a dog.
I have a dog.
He have a dog.
Doğru çeviriyi seçin: 'Bizim telefonlarımız var.' ;
We has phones.
We have phones.
We have phone.
We has phone.
İpucu
I have a hat. = Bir şapkam var.
I have two hats. = İki şapkam var.
Türkçedekinin aksine, İngilizcede birden fazla olan şeyler için her zaman sözcüğün sonuna çoğul eki olan '-s' getirilir.
İpucu
Onun bir kedisi var. = She has a cat.
Onun iki kedisi var. = She has two cats.
Hakkında konuşulan kişinin iki kedisi varsa, şöyle diyoruz:
She has two cats
Böyle değil: She have two cat
Doğru çeviriyi seçin: 'Onun bir bilgisayarı var.' ;
She has a computer.
She have a computer.
She haves a computer.
She has a computers.
Doğru çeviriyi seçin: 'Onun yeşil bir gömleği var.' ;
He has a green shirt.
He is having a green shirt.
He is have a green shirt.
He is has a green shirt.
İpucu
=
Aile üyelerinin isimlerini öğrenelim:
Baba-> Father ya da Dad
MAnne -> Motherya da Mom
Erkek kardeş -> Brother
Kız kardeş -> Sister
Oğul -> Son
Kız -> Daughter
Koca -> Husband
Karı -> Wife
Kardeşler -> Siblings
Çocuklar-> Children
=
Doğru çeviriyi seçin: 'Onun iki kızı var.'
She has two daughters.
She have two daughters.
Doğru çeviriyi seçin: 'İyi bir annem var.'
I have a good mother.
I has a good mother.
Doğru sözcüğü seçin:
He ______
has
is
have
Doğru çeviriyi seçin: 'Biz karı ve kocayız.' ;
We are brother and sister.
We have a father and mother.
We are husband and wife.
We are son and daughter.
Doğru çeviriyi seçin: 'İyi bir babam var.'
I am having a good father.
I have a good father.
Doğru çeviriyi seçin. 'O mutlu bir annedir.'
She is a happy mother.
She is a sad mother.
Doğru çeviriyi seçin: 'Anne'
Mom
Dad
Doğru çeviriyi seçin. 'Onun iki kız kardeşi var.'
She has two sisters.
She have two sisters.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime