Possessive Adjectives -Kata Adjektif Posesif
try Again
Tip1:hello
Lesson 18
Possessive Adjectives -Kata Adjektif Posesif
This=Ini
is=adalah
a=sebuah
This=Ini
is=adalah
my=saya
Tip
This is my car = Ini kereta saya.
Dalam bahasa Inggeris, kata sifat kepunyaan (my) diletakkan di depan kata benda (mother).
This car is mine = Kereta ini saya punya.
'Mine' bukan kata sifat kepunyaan. Ini adalah kata ganti dan biasanya diletakkan di akhir ayat.
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Ini kereta saya.' ;
This is mine car.
This is my car.
This car is my.
This car my.
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Ini kereta saya
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Adakah ini kucing anda?
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
kami/kita (punya)
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Suaminya
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Kakak (atau adik perempuan) anda
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Adakah ini kucing anda?
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Kucing-kucing anda
Ini bukan kucing saya.
  • cat
  • is
  • not
  • my
  • this
  • doesn't
  Dengar dan pilih jawapan yang betul. 'Your sister and my brother' ;
  Abang (atau adik lelaki) anda dan (kakak atau adik perempuan) saya
  (kakak atau adik perempuan) saya dan abang (atau adik lelaki) anda
  (kakak atau adik perempuan) anda dan abang (atau adik lelaki) saya
  Adik-beradik anda dan adik-beradik saya
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Adik-beradik perempuan anda
  Tip
  Anda = Your
  =
  Her=Dia (perempuan)
  sister=kakak atau adik perempuan
  is=adalah
  Dengar dan pilih jawapan yang betul. 'Her sister' ;
  Kakak/adik perempuan anda
  Kakak/adik perempuan saya
  Kakak/adik perempuan dia (lelaki)
  Kakak/adik perempuan dia (perempuan)
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Adik-beradik perempuannya tidak cantik (dia merujuk kepada lelaki)' ;
  His sisters are not pretty.
  Her sisters are not pretty.
  His sister are not pretty.
  His sisters is not pretty.
  Isikan tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  This is ______
  her
  hers
  she
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  This is ______
  me
  mine
  my
  Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Saudara-saudara perempuan saya bercakap bahasa Inggeris. ' ;
  My sister speaks English.
  My sisters speaks English.
  My brothers speak English.
  My sisters speak English.
  Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Temannya tidak bercakap bahasa Inggeris.
  Tip
  Punya dia (laki-laki)/Punya dia (perempuan) = His/ Her
  =
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  Your friend ______
  speak
  speaking
  speaks
  Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Apakah saudara perempuan anda bicara bahasa Jepun?' ;
  Do your sister speak Japanese?
  Does your sister speak Japanese?
  Does your sister speaks Japanese?
  Are your sister speaks Japanese?
  Our=(Punya) kami
  brother=saudara laki-laki
  is=adalah
  Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Punya kami/kita
  Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Saudara-saudara lelaki kami pintar.' ;
  Our brother is smart.
  Our brothers is smart.
  Our brother-brother are smart.
  Our brothers are smart.
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  Our brother ______
  speak
  speaking
  speaks
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  Our brothers ______
  speak
  speaking
  speaks
  Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Apakah saudara-saudara laki-laki kalian bercakap bahasa Jepun?' ;
  Do your brothers speaks Japanese?
  Do your brothers speak Japanese?
  Do your brother speak Japanese?
  Does your brothers speak Japanese?
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  ______
  Does
  Do
  Are
  Their=Mereka
  parents=ibu bapa
  are=adalah
  from=dari
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  This is ______
  there
  their
  theirs
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  ______
  Theirs
  Their
  Their are
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  This ______
  are
  am
  is
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  ______
  Their
  They
  Them
  Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Anak-anak kami
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  ______
  Her
  His
  She
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  ______
  Her
  His
  Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Istri dia
  Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Suami dia
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya