Penggunaan First/Real conditional
try Again
Tip1:hello
Lesson 180
Penggunaan First/Real conditional
Tip
=
\'Condition sentences\' menjelaskan tentang sesuatu keadaan,dan akibat keadaan tersebut. Jika keadaan itu mempunyai kemungkinan besar untuk berlaku, maka ia adalah \'Real conditional sentences/ First conditional sentence\'.
\'Real condition\' = Keadaan sebenar
Ayat untuk menjelaskan keadaan tersebut hendaklah bermula dengan \'if\'=jika
If I see Peter, I'll tell him to call you. = Jika saya ada ternampak Siti, saya akan memanggil dia untuk telefon anda.
Dalam keadaan ini, \'I\' terjumpa dengan \'siti\' adalah keadaan yang berkemungkinan besar akan berlaku, maka ini adalah \'real condition\'.
\'If i see Siti\'=conditional clause
\' I'll tell her to call\' = main clause.
'Jika hari hujan, maka saya tidak akan pergi ke sekolah.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If it rains, I won't goes to school.
If it rains, I won't go to school.
If it rain, I won't go to school.
If it rains, I won't gone to school.
'Jika saya dapat habis membuat ulang kaji, saya akan menghadiri parti malam ini. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If I finish studying, I'll go to the party tonight.
If I finish study, I'll go to the party tonight.
If I finish studying, I'll goes to the party tonight.
If I am finish studying, I'll go to the party tonight.
Tip
If you are in a hurry, I will call a taxi = Jika awak kejar masa, saya akan panggil teksi.
Jika keadaan dalam ayat yang bermula dengan \'if\' mempunyai kemungkinan besar untuk berlaku, maka hendaklah menggunakan \'first/real conditional\'.
=
Dalam ayat ini, \'you\' berkemungkinan lewat/awal.
'Jika awak lapar, saya akan masak untuk awak. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.;
If you are hungry, I am cook for you.
If you will hungry, I will cook for you.
If you are hungry, I will cooking for you.
If you are hungry, I will cook for you.
Tip
If you need a ticket, I can get one for you = Jika awak memerlukan tiket, saya boleh dapatkan untuk awak.
\'Real/first conditional' digunakan untuk memberikan cadangan.
=
Cadangan di sini adalah untuk mendapatkan tiket.
'Jika awak perlukan sebuah buku, saya boleh dapatkan untuk awak. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If you needed a book, I can get one for you.
If you need a book, I can get one for you.
If you are need a book, I can get one for you.
If you need a book, I am get one for you.
Tip
If you don't behave well, you will regret it. = Jika awak tidak berkelakuan baik, awak akan menyesal nanti.
'Real/first conditional' boleh digunakan untuk memberi amaran atau ancaman terhadap orang lain.
=
Struktur ayat:
\' If + subject + Simple Present + subject '+' will / will not\'.
'Jika awak tidak mematuhi peraturan, awak akan menerima hukuman. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If you don't follow the rules, you will be punish.
If you doesn't follow the rules, you will be punished.
If you don't follow the rules, you will be punished.
If you don't follow the rules, you could be punished.
Tip
If you are studying for the test, I'll come back later. = Jika awak sedang ulang kaji untuk ujian, saya akan kembali sekejap lagi.
Ayat yang bermula dengan \'if\'hendaklah menggunakan verb +\'ing\'.
=
'Jika awak sedang tidur, maka saya tidak akan ganggu awak.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If you are sleeping, I won't disturb you.
If you sleep, I won't disturb you.
If you are sleeping, I won't disturbed you.
If you are sleeping, I won't not disturb you.
Tip
If I arrive before 5, I will give Fatin the message. = Jika saya sampai sebelum pukul 5, saya akan menyampaikan mesej itu kepada Fatin.
Apabila tidak pasti adakah keadaan dalam ayat yang bermula dengan \'if\' akan berlaku, maka boleh menggunakan \'will\'. Dalam ayat ini, \'I\' mengandaikan yang \'I\' akan tiba sebelum pukul 5.
If I should arrive before 5, I will give Fatin the message.
Should I arrive before 5, I will give Fatin the message
= Jika saya sampai sebelum pukul 5, saya akan menyampaikan mesej itu kepada Fatin.
Sini, \'I\' berkemungkinan besar tidak akan sampai sebelum pukul 5, maka hendaklah menggunakan \'should\'.
Tip
You will miss the bus if you don't run = Anda akan ketinggalan bas jika anda tidak berlari.
Dalam ayat ‘first conditional’ yang negatif, Kami boleh menggunakan ‘unless' untuk menggantikan ‘if + not/don't’.
You will miss the bus unless you run = Anda akan ketinggalan bas melainkan anda berlari.
Apabila kami menggunakan \'Unless\', ayat ini sudah digambarkan sebagai negatif, maka tidak perlu menggunakan ‘not/don't’.
'Melainkan anda berhati-hati, jika tidak anda akan tercederakan diri sendiri. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
You will hurt yourself unless you are not careful.
You will hurts yourself unless you are careful.
You will hurt yourself unless you are careful.
You will hurt yourself unless you will careful.
'Jika saya sampai selepas pukul 10, maka saya tidak akan dapat berjumpa dengan awak. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If I should reached after 10, I won't be able to meet you.
If I should reach after 10, I won't be able to meet you.
If I reach before 10, I won't be able to meet you.
Should If I reach after 10, I won't be able to meet you.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If the weather is good tomorrow, we ______
are go
will go
will going
are gone
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If you ______
work
works
worked
working
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If we go for a walk tomorrow, ______
tell
tells
told
you told
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You ______
won't not be late
won't be later
won't late
won't be late
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I will be very angry, if you ______
does
done
do
did
Jika awak sudah hampir lewat, saya akan letakkan awak di sini dulu.
  • late, I am
  • late, I will
  • you are getting
  • drop you.
  • if
  • you are get
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya