Interview मध्ये संभाषण करण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 182
Interview मध्ये संभाषण करण्यास शिका
संवाद ऐका
Question 1: Tell me something about yourself
आपल्याविषयी काही सांगा


I am a very hard working and dedicated person. I have a lot of experience in sales and marketing. My educational background is very strong. I was always good at academics. My interest areas include sales, marketing, and customer support.
मी एक खूप मेहनती आणि समर्पित व्यक्ती आहे. मला विक्री आणि विपणन चा पुष्कळ अनुभव आहे. माझी शैक्षणिक पृष्ठभूमी खूप मजबूत आहे. मी नेहमी अभ्यासात चांगला होतो. माझ्या आवडीचे क्षेत्र विक्री, विपणन, आणि ग्राहक सहायता आहे.


Great!
खूप चांगले!


टिप
Tell me something about yourself = आपल्याविषयी काही सांगा
जेव्हा हा प्रश्न विचारला जाईल, तेव्हा प्रयत्न करा कि आपल्या CV च्या व्यतिरिक्त काही नवीन सांगा.
साधारणपणे या प्रश्नाच्या उत्तरात आपल्याला आपले नाव पुन्हा सांगण्याची गरज नाही.
या प्रश्नात हे सांगण्याचा प्रयत्न करा कि आपण या नोकरीच्या लायक का आहात.
=
काय 'Myself Pankaj' नाव सांगण्याची योग्य पद्धत आहे?
Yes
No
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
am have a lot of
have a lot of
have very much
having a lot of
'माझ्या कौशल्याच्या क्षेत्रामध्ये विक्री आणि विपणन चा समावेश आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
My areas of expertise include sales and marketing
My areas of expertise includes sales and marketing
My areas of expertise are include sales and marketing
My areas of expertise including sales and marketing
मी लिखाणाच्या बाबतीत खूप उत्कट आहे
  • am
  • very
  • I
  • about
  • writing
  • passionate
  माझ्याकडे ग्राहक सेवेचा तीन वर्षाचा अनुभव आहे
  • in
  • 3 years
  • of
  • experience
  • customer support
  • I have
  मी मुंबईहून आहे, पण दिल्लीत राहत आहे
  • I am
  • living in
  • from Mumbai,
  • I have been
  • Delhi
  • but
  संवाद ऐका
  Tell me something about yourself
  आपल्याविषयी काही सांगा


  I am originally from Punjab but have been living in Delhi since 2001.
  I am very passionate about banking.
  I have several years of experience in banking and insurance.
  I am very dedicated and loyal.
  मी मुळचा पंजाब मधून आहे, पण 2001 पासून दिल्लीमध्ये राहत आहे.
  मी बँकिंग साठी खूप आवेशपूर्ण आहे.
  मला बँकिंग आणि विम्यामध्ये पुष्कळ वर्षांचा अनुभव आहे.
  मी खूप समर्पित आणि प्रामाणिक आहे.


  संवाद ऐका
  Why do you want this job?
  आपल्याला हि नोकरी का हवी आहे?


  I am really passionate about the education sector.
  I really like what your company is doing in this sector.
  I always wanted to work for a growing company like yours.
  I feel, I will be able to learn a lot.
  मी शिक्षणाच्या क्षेत्राविषयी खूप आवेशपूर्ण आहे.
  मला वास्तविक या क्षेत्रामध्ये आपली कंपनी जे करत आहे ते पसंत आहे.
  मी नेहमी आपल्यासारख्या प्रगती करणाऱ्या कंपनीसाठी काम करू इच्छित होतो.
  मला वाटते कि मी इथे खूप शिकू शकेन.


  'मला वाटते कि मी इथे खूप शिकू शकेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I feel I will be able to learn a lot here
  I am feel I will be able to learn a lot here
  I feel I am able to learn a lot here
  I am feeling I will be able to learn a lot here
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  really passionate
  really passionate about
  really passionate in
  really passionate at
  आपण रियल इस्टेट च्या क्षेत्रात जे करत आहात ते मला पसंत आहे
  • what you
  • doing
  • real estate sector
  • in the
  • I like
  • are
  मी नेहमीच एका मल्टी नॅशनल कंपनीत काम करू इच्छित होतो
  • wanted
  • I always
  • to worked
  • to work
  • for
  • an MNC
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am always want to work
  always wanted to work
  always wanted to worked
  always wanted to be work
  Why should we hire you?
  आम्हाला तुमची नियुक्ती का केली पाहिजे?


  I feel my expertise in the area of sales makes me a great fit for your organization.
  Also, I am really passionate about the IT sector.
  I also feel I will be a great fit in your company's culture.
  I have also led sales teams before so I will be a good fit for the position of a sales manager.
  मला वाटते कि विक्री क्षेत्रामध्ये माझी विशेषता आपल्या कंपनीसाठी मला योग्य बनवते.
  या व्यतिरिक्त, मी आयटी क्षेत्राविषयी मी खूप आवेशपूर्ण आहे, मी आपल्या कंपनीच्या संस्कृतीमध्ये सुद्धा उपयुक्त होऊन जाईन.
  या आधीसुद्धा मी विक्री समूहाचे नेतृत्व केले आहे तर मी एका विक्री व्यवस्थापकाच्या पदासाठी योग्य ठरेन.


  'माझी विशेषता आपल्या कंपनीसाठी मला योग्य बनवते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  My expertise makes me a great fit for your organization
  My expertise is make me a great fit for your organization
  My expertise makes me a great fit on your organization
  My expertise makes I am a great fit for your organization
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am manage
  did managed
  have managed
  have been managed
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  great fit
  a great fit
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am leading
  leaded
  have led
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द