మీకు అత్యంత ఇష్టమైన hero heroin లపై సంభాషణలు
try Again
Tip1:hello
Lesson 183
మీకు అత్యంత ఇష్టమైన hero heroin లపై సంభాషణలు
'అమితాబ్ బచ్చన్ నాకు అందరికన్నా ఇష్టమైన యాక్టర్.' దీని సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి;
Amitabh Bachchan is my most favorite actor
Amitabh Bachchan is my favoritest actor
Amitabh Bachchan is mine most favorite actor
Amitabh Bachchan is my favorite actor
'ఆయన మొట్టమొదట్టి సారి 1970లలో ప్రజాదరణ పోందారు' దీని సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి ;
He first gained popularity in the 1970s
He first gains popularity in the 1970s
He first gain popularity in the 1970s
He first had gained popularity in the 1970s
సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
Shahrukh Khan ______
one gained
first gained
first gains
'అమితాబ్ బచ్చన్ \' యాంగ్రి యంగ్ మాన్\' గా సుపరిచితుడు' దీని సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి ;
Amitabh Bachchan is known as 'the angry young man'
Amitabh Bachchan knew as 'the angry young man'
Amitabh Bachchan was known as 'the angry young man'
Amitabh Bachchan had been known as 'the angry young man'
హృతిక్ రోషన్ తన నృత్వ నైపుణ్యం వలన సుపరిచితుడు
  • Hrithik Roshan
  • for
  • was
  • knew
  • his dancing skills
  • is known
  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Amitabh Bachchan ______
  has won
  has win
  win
  wins
  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Amitabh Bachchan ______
  won
  win
  winned
  has won
  షారుక్ ఖాన్ 1992 లో తన కేరియర్ ని బాలీవుడ్ లో ప్రారంభించాడు
  • in 1992
  • Shahrukh Khan
  • Bollywood debut
  • made
  • make
  • his
  డైలాగ్ వినండి
  Who is your favorite actor?
  మీకు ఇష్టమైన యాక్టర్ ఎవరు?


  My favorite actor is Amitabh Bachchan.
  నాకు ఇష్టమైన యాక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్


  Do you know anything about him?
  అతని గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా?


  Yes! He was born in Allahabad, Uttar Pradesh. His father Harivansh Rai Bachchan was a Hindi poet.
  అవును, అతను అలహాబాద్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో జన్మించాడు.అతని తండ్రి హరివన్ష్ రాయి బచ్చన్ ఒక హింది కవి.


  Ok!
  ఓకే!


  He is married to Jaya Bhaduri. The couple have two children, Shweta Nanda and Abhishek Bachchan
  వారు జయా బాధురి ని వివాహామాడారు. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు. శ్వేతా నంద మరియు అభిషేక్ బచ్చన్.


  Wow! You know a lot about him!
  భలే! మీకు వారి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసు!


  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Shahrukh Khan ______
  is born
  was born
  was borned
  is borned
  హృతిక్ రోషన్ తండ్రి యాక్టర్ మరియు డైరెక్టర్ .
  • father
  • and director
  • Hrithik Roshan's
  • is
  • an actor
  • has
  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Madhuri Dixit ______
  play
  played
  playd
  was played
  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Sharukh Khan was seen in a ______
  villainously role
  villainy role
  villain role
  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Kajol's ______
  perform
  performer
  performance
  performed
  DDLJ చాలా పెద్ద హిటైన సినిమా
  • a
  • was
  • DDLJ
  • had
  • the
  • blockbuster
  సరైన పదాన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాన్ని పూరించండి
  Shahrukh Khan ______
  saw
  see
  was seen
  has seen
  డైలాగ్ వినండి
  Who is your favorite actor?
  మీకు ఇష్టమైన యాక్టర్ ఎవరు?


  I really like Amir Khan. What about you?
  నాకు ఆమీర్ ఖాన్ అంటే చాలా ఇష్టం. మరి మీకు?


  I am a big fan of Salman Khan!
  నేను సల్మాన్ ఖాన్ కి పెద్ద అభిమానిని!


  I think Amir's movies are more meaningful.
  ఆమిర్ ఖాన్ చేసే సినిమాలు చాలా అర్థవంతంగా ఉంటాయి అని నా అభిప్రాయం.


  Yes, but Salman's movies are hilarious. Almost all of them have been blockbusters!
  అవును, కాని సల్మాన ఖాన్ సినిమాలలో హాస్యం బాగా ఉంటుంది. దాదాపుగా అన్ని హిట్టే!


  That's true. He is known for his comic roles.
  అదీ నిజమే. తను ఇలాంటి హస్యమైన పాత్రలకి పెట్టింది పేరు.


  I particularly like his performance in Andaz Apna Apna.
  నాకు విశేషంగా అందాజ్ అప్నా అప్నా లో తన అభినయం చాలా ఇష్టం.


  So do I! Amir Khan also played a key role in that movie.
  నాకు కూడా !! ఆమిర్ ఖాన్ కూడా ఆ సినిమాలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహించారు.


  Yes! It is my favorite movie!
  అవును! అది నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా!


  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం