आपल्या सर्वात जास्त आवडत्या movie ची कथा सांगण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 184
आपल्या सर्वात जास्त आवडत्या movie ची कथा सांगण्यास शिका
संवाद ऐका
Hey! Have you seen any movie recently?
हे, काय सध्या आपण कोणता चित्रपट पहिला आहे?


Not recently, it was a month back, I saw 'Hawaizaada'.
सध्या तर नाही, एक महिना आधी हवाईजादा पहिला होता.


I missed that one.
How was it?
माझ्याकडून ती वाली सुटली.
ती कशी होती?


It was good.
It is based on the story of Shivkar Talpade who invented the first Indian unmanned plane.
ती चांगली होती. ती शिवकर तलपडे च्या गोष्टीवर आधारित आहे.
ज्याने भारताच्या पहिल्या मानवरहित विमानाचा आविष्कार केला.


Wow! I like movies which are inspired by real life stories.
वाह! मला तो चित्रपट आवडतो जो वास्तविक घटनांवर आधारित आहे.


'काय आपण सध्या एखादा चित्रपट पहिला आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Have you seen any movie recentally?
Have you seen any movie recent?
Have you seen any movie recently?
Have you seen any movie in recent?
टिप
Based on = वर आधारित
Real-life incident = वास्तविक घटना
'तो चित्रपट एका वास्तविक घटनेवर आधारित आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
That movie is based on a real-life incident
That movie is biased on a real-life incident
That movie is base on a real-life incident
That movie is basis on a real-life incident
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
That movie is ______
inspiration by
inspired by
inspire by
inspired from
संवाद ऐका
You are such a movie buff, how can you miss such an amazing movie?
तुम्हाला तर चित्रपट खूप जास्त आवडतात, आपण इतका कमालीचा चित्रपट कसा सोडू शकता?


I saw 'dolly ki doli' instead. But that's not the kind of movie I enjoy.
मी त्याच्या ऐवजी 'Dolly ki Doli' पहिला.
पण तो त्या चित्रपटांपैकी नाही ज्यामध्ये मला मजा येते.


So which is your favorite movie?
तर आपला आवडता चित्रपट कोणता आहे


My favorite movie is DDLJ.
माझा आवडता चित्रपट DDLJ आहे.


Tell me more about it.
मला त्याच्याविषयी सांगा.


'Sholay त्या चित्रपटांपैकी नाही आहे ज्यामध्ये मला मजा येईल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Sholay is not the kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kinds of film that I would enjoy
Sholay is not kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kind of film who I would enjoy
आपला आवडता चित्रपट कोणता आहे?
  • movie?
  • favorate
  • your
  • is
  • which
  • favorite
  'हि गोष्ट एक तरुण मुलगा आणि एका तरुण मुलीची आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  This storey is about a young man and a young woman.
  This story is about a young man and a young woman.
  This story is for a young man and a young woman.
  This story is by a young man and a young woman.
  'त्या दोघांचे कुळ भारतीय आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Both of them are of Indian decent
  Both of them are of Indian descent
  Both of them are of Indian descendant
  Both of them are on Indian decent
  टिप
  Born = जन्म घेणे

  He was born in India = तो भारतात जन्मला आहे
  Raised = मोठे करणे/मोठे होणे

  He was born & raised in India = तो भारतात जन्मला आणि मोठा झाला
  'ते Britain मध्ये जन्मले आणि मोठे झाले होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  They were borne & raised in Britain.
  They were borned & raised in Britain.
  They were born & raised in Britain.
  They were born & raise in Britain.
  'राज आणि सिमरन एकमेकांना, एक महिना लांब युरोपच्या सुट्टीवर भेटतात. ' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Raj and Simran met each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran are meeting each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran have met each other on a month long trip to Europe.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Raj ______
  play
  plays
  does
  goes
  'सिमरन राज ला सत्य सांगते कि तिचा साखरपुडा आधीच झाला आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged
  Simran telling the truth to Raj that she is already engaged
  'ते तिचे वडील होते ज्यांनी आपल्या मित्राला वचन दिले होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  It was her father who had promised his friend
  It was her father who is promised his friend
  It was her father whose promised his friend
  It was her father who will promise his friend
  'सिमरन आपल्या लहानपणीच्या भावी पतीशी लग्न करण्यासाठी भारतात परत येते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran are returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returns to India to get married to her childhood fiance
  'राज आपल्या प्रेमिकेला परत आणण्यासाठी भारतासाठी निघाला.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Raj leaves for India to claim her lady love
  Raj leaves for India to claiming her lady love
  Raj leaves for India to claims her lady love
  Raj leaves for India to claimed her lady love
  'राज, तिच्या वडिलांच्या व्यतिरिक्त सगळ्यांना प्रभावित करतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  Raj impresses everyone accept her father
  Raj impresses everyone except her father
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Raj's true identity gets ______
  revealed
  reveal
  reveals
  सिमरन चे वडील त्यांचे एकत्र छायाचित्र पाहतात.
  • Simran's
  • sees
  • seeing
  • together
  • their picture
  • father
  टिप
  =
  Prepare to leave = जाण्याची तयारी

  Is about to leave = जाणार आहे

  Decide to leave = जाण्याचा निर्णय
  =
  'राज जाण्याची तयारी करून घेतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Raj prepares to leave
  Raj is prepared to leave
  Raj has to leave
  Raj should leave
  'जेव्हा राज जाणार असतो तेव्हा सिमरन च्या वडिलांना त्यांच्या चुकीची जाणीव होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  When Raj is about to leave, Simran's father knows his mistake
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake
  'ते सिमरन ला राज सोबत जाण्याची परवानगी देतात.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  He allows Simran to leave with Raj
  He is allow Simran to leave with Raj
  Genre शैली
  Action मारा-मारी वाली
  Drama नाटक वाला चित्रपट
  Suspense रहस्यमय चित्रपट
  Romance प्रेमाचा चित्रपट
  Comedy हास्य विनोदी चित्रपट
  Thriller रोमांचक चित्रपट
  Crime अपराधावर आधारित चित्रपट
  Horror भयावह चित्रपट
  टिप
  =
  Director = निर्देशक

  Character = चित्रपटा संदर्भात; पात्र

  Character is played by = व्यक्तिरेखा/पात्र ___ च्या द्वारे निभावले गेले आहे.
  =
  संवाद ऐका
  Who are the lead actors in the movie?
  चित्रपटाचा प्रमुख अभिनेता कोण आहे?


  The character of Simran is played by Kajol and Raj by Shah Rukh Khan.
  सिमरन चे पात्र काजोल ने आणि राज चे पात्र शाहरुख खान ने निभावले आहे.


  Who is the director of DDLJ?
  DDLJ चा निर्देशक कोण आहे?


  The director is Aditya chopra.
  निर्देशक आहे आदित्य चोपड़ा.


  'या चित्रपटाचा निर्देशक कोण आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Who is the director of this movie?
  Who is the direction of this movie?
  Who is the direct of this movie?
  Who is the directs of this movie?
  ऐका
  This story is about a young man and a young woman.
  Both of them are of Indian decent.
  They were born & raised in Britain.
  हि गोष्ट एक तरुण मुलगा आणि तरुण मुलीची आहे.
  त्या दोघांचे कुळ भारतीय आहे.
  ते Britain मध्ये जन्मले आणि मोठे झाले होते.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe.
  What begins as pranks and fun and games, ends in love.
  राज आणि सिमरन एकमेकांना, एक महिना लांब युरोपच्या सुट्टीवर भेटले होते.
  ज्याची सुरुवात मस्ती, मस्करी आणि खेळाने होते त्याचा शेवट प्रेमात झाला.
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged.
  She explains that it was her father who made this promise to his friend.
  सिमरन राज ला तिचा साखरपुडा आधीच झाला आहे. तिला वाटते कि ते तिचे वडील होते ज्यांनी आपल्या मित्राला वचन दिले होते.
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance.
  Raj also leaves to India to claim her lady love.
  सिमरन भारतात परत येते आपल्या लहानपणीच्या भावी पतीशी लग्न करण्यासाठी आणि राज सुद्धा भारतासाठी निघतो आपल्या प्रेमिकेला परत आणण्यासाठी.
  ऐका
  In India, Raj makes an effort and successfully impresses everyone except her father.
  भारतात, राज प्रयत्न करतो आणि यशस्वीरीत्या प्रत्येकाला प्रभावित करून टाकतो, तिच्या वडिलांच्या व्यतिरिक्त.
  Raj's true identity gets revealed when Simran's father sees their picture together.
  राज चे खरे रूप बाहेर येते जेव्हा सिमरन चे वडील त्या दोघांचे एकत्र छायाचित्र पाहतात.
  Raj prepares to leave but Simran's fiance comes to beat him up.
  राज जाण्याची तयारी करतो पण सिमरन चा भावी पती त्याला मारण्यासाठी येतो.
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake and allows Simran to leave with Raj.
  जेव्हा राज जाणार असतो, तेव्हा सिमरन च्या वडिलांना त्याच्या चुकीची जाणीव होते आणि ते सिमरन ला राज सोबत जाण्याची परवानगी देतात.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द