Latihan Past perfect vs. present perfect
try Again
Tip1:hello
Lesson 185
Latihan Past perfect vs. present perfect
Tip
When I went to the park, I found that my car had been stolen = Apabila saya sampai di taman itu, saya mendapati bahawa kereta saya telah dicuri.
Apabilah sedang menggambarkan suatu perkara yang telah berlaku pasa masa yang tertentu, hendaklah menggunakan \'past perfect tense\'. Dalam ayat jenis ini, selalunya akan menggambarkan 2 perkara. Yang pertama menggunakan \'past perfect\', dan yang kedua menggunakan \'past tense\'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
When I ______
had done
had do
have done
had doing
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
hadn't eat
hadn't ate
hadn't eaten
hadn't eating
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
has learnt
have learnt
had learn
had learnt
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
When we ______
arrive
arrives
arrived
arriving
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We ______
has been
have been
had been
are
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
has visited
had visited
have visited
had visit
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My husband ______
has already eaten
have already eaten
has already eat
had already eaten
'Saya baru sahaja menghabiskan kerja saya, jadi saya amat letih sekarang. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.;
I has just finished my work, so I am very tired right now.
I have just finished my work, so I am very tire right now.
I have just finish my work, so I am very tired right now.
I have just finished my work, so I am very tired right now.
'Dia sudah tidur ketika saya menelefon dia.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.;
When I called her up, she had sleep.
When I called her up, she had slept.
When I call her up, she had slept.
When I called him up, she had slept.
'Apabila saya membuka peti sejuk, saya mendapati bahawa kepingan kek yang terakhir sudah dimakan oleh orang lain.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
When I open the refrigerator, I discovered that someone had eaten the last piece of cake.
When I opened the refrigerator, I discovered that someone had eat the last piece of cake.
When I opened the refrigerator, I discovered that someone had eaten the last piece of cake.
When I opened the refrigerator, I discovered that someone has eaten the last piece of cake.
'Dia gagal dalam ujian itu kerana dia tidak mengulang kaji pelajaran. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
She failed the test because she hadn't studied.
She fail the test because she hadn't studied.
She failed the test because she hadn't study.
She fails the test because she hadn't studied.
Ketika sampai lewat malam, Ahmad telah bertemu dengan semua orang yang hadir ke parti itu.
  • at the party.
  • Ahmad had met
  • Ahmad had meeten
  • everyone
  • with each
  • By the end of the night,
  Saya tidak pernah makan hidangan Brazil, sehingga lawatan saya ke Rio pada bulan lepas.
  • my trip to Rio
  • had never had
  • until
  • Brazilian food,
  • last month.
  • I
  Mereka tidak dapat memandu balik ke rumah kerana mereka terkunci kunci mereka dalam kereta.
  • they had locked
  • drive home because
  • They couldn't
  • their keys
  • they have locked
  • in the car.
  Jangan mengotorkan lantai, ibu saya baru sahaja membersihkan rumah.
  • cleaned the house.
  • dirty the floor
  • my mother has
  • Don't
  • just
  • clean the house.
  Pertemuan saya dengan Ali pada minggu lepas amat menyeronokkan, tetapi dia tidak menelefon saya balik sejak hari itu.
  • on my date
  • he hasn't called
  • I had a great time
  • but
  • with Ali last week,
  • me since then.
  Mereka telah minum banyak bir pada masa akhir parti itu.
  • the party got over.
  • a lot of beer
  • by the time
  • They had had
  • They are had
  • from the time
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Kami masih belum berjumpa dengan guru Bahasa Inggeris yang baru.
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya tidak pernah makan makanan laut.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya