Latihan Simple past vs. past perfect
try Again
Tip1:hello
Lesson 186
Latihan Simple past vs. past perfect
Tip
I was hungry because I had skipped breakfast = Saya sangat lapar kerana saya tidak makan sarapan pagi.
Activity 1: I had skipped breakfast - Saya tidak makan sarapan pagi.
=
Activity 2: I was hungry - “Saya sangat lapar” ialah akibat daripada tidak makan sarapan pagi.
\'activity\' yang berlaku sebelum lapar (tidak makan sarapan) hendaklah dijelaskan dengan \'past perfect tense\', manakala aktiviti seterusnya (lapar) hendaklah dijelaskan dengan \'simple past tense\'
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The train had already left when we ______
had arrived
arrived
have arrived
arrive
Saya telah makan malam ketika dia menelefon saya.
  • callen.
  • I had already
  • called.
  • ate my dinner
  • eaten my dinner
  • when he
  'Saya tidak pernah terfikir untuk pergi ke Terrengganu sebelum dia mencadangkannya. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
  I hadn't thought of going to Terrengganu before she suggested it.
  I did not think of going to Terrengganu before she had suggested it.
  I did not thought of going to Terrengganu before she had suggested it.
  I haven't thought of going to Terrengganu before she suggested it.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  We ______
  started
  had started
  have started
  were start
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  When I came back, I saw that someone ______
  stole
  had stolen
  stolen
  had stole
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I was very hungry because I ______
  did not eat
  haven't eaten
  hadn't eaten
  hadn't ate
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  was upset
  had upset
  was upsetted
  have upset
  Mereka telah memulangkan DVD itu, maka kami tidak dapat meminjam daripada mereka lagi.
  • they had
  • so we couldn't
  • the DVD,
  • returned
  • borrowed it
  • borrow it.
  Dia telah hilangkan semua duitnya, itulah sebabnya dia tidak mampu membeli rumah baru.
  • He had losen
  • couldn't
  • buy a house.
  • all his money
  • He had lost
  • that's why he
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  He had finished all the work, that's why he ______
  could had relaxed
  could relax
  could relaxed
  had relax
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  The girls were upset because they ______
  had lost
  had loosed
  had losted
  were lost
  Dia sangat gemuruh kerana dia belum membuat persiapan untuk temu duga tersebut.
  • for the interview.
  • He was tensed
  • he did not prepare
  • he hadn't prepared
  • He had tensed
  • because
  Dia sangat gembira kerana dia telah lulus dalam ujian itu.
  • she had happy
  • she was happy
  • because she
  • was cleared
  • had cleared
  • the exam.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She could not ______
  lend
  lent
  lended
  lented
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya