सुट्ट्यांबद्दल चर्चा करण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 188
सुट्ट्यांबद्दल चर्चा करण्यास शिका
'मागच्या वर्षी मी माझ्या परिवारासोबत सुट्टीवर गेलो होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Last year, I went on a holiday with my family
Last year, I gone on a holiday with my family
Last year, I goed on a holiday with my family
Last year, I go on a holiday with my family
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We went to Goa and ______
stay
stayed
were stay
stays
रिसोर्ट मध्ये करण्यासारख्या खूप गोष्टी होत्या.
  • a lot of
  • to do at
  • were
  • the resort
  • things
  • there
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  went for a walk
  were go for a walk
  were gone for a walk
  gone for a walk
  टिप
  To take a walk = पायी फिरायला जाणे
  To go for a walk = पायी फिरायला जाणे
  या दोन्ही वाक्यांचा अर्थ समान आहे
  'आम्ही रिसॉर्टच्या रेस्टॉरंटमध्येच रोज नाष्टा केला.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  We had our breakfast at the resort's restaurant every day
  We have our breakfast at the resort's restaurant every day
  We were have our breakfast at the resort's restaurant every day
  We were had our breakfast at the resort's restaurant every day
  आम्ही गोव्याच्या सर्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांचा दौरा केला.
  • all the famous
  • Goa
  • We
  • tourist destinations in
  • visited
  • were visit
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We even ______
  walk
  rode
  drove
  dived
  गोव्यामध्ये आराम करण्यासाठी पुष्कळ स्थळे आहेत.
  • their
  • relax in Goa
  • are
  • a lot of places
  • to
  • there
  'जवळच एक बेट होते जिथून आम्ही डुबकी मारायला शिकलो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  There was an island nearby, where we learned to dive
  Their was an island nearby, where we learned to dive
  There an island nearby, where we learned to dive
  There had an island nearby, where we learned to dive
  'शहराच्या चारी बाजूंनी ड्राईव करण्यासाठी, आम्ही एक जीप भाड्याने घेतली होती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  We had hired a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to drove around the city.
  We had hire a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to driving around the city.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Beaches are a great place ______
  relax
  to relax
  to relaxing
  to relaxed
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Goa is the most beautiful place that ______
  I have ever visit
  I have ever visited
  I am ever visit
  I have ever been visited
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  What is ______
  the excitingest
  the most exciting
  most exciting
  the excitinggest
  आमचे हॉटेल समुद्र तटापासून फक्त पाच मिनिटांच्या अंतरावर होते.
  • us hotel
  • our hotel
  • away
  • only five minutes
  • was
  • from the beach
  पर्यटन स्थळ
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We went sightseeing ______
  around
  above
  on
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  were met
  met
  meeted
  is met
  स्थानिक लोक
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We had ______
  a great time
  the great time
  a great times
  great time
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द