How many : Belajar cara untuk menanya jumlah
try Again
Tip1:hello
Lesson 19
How many : Belajar cara untuk menanya jumlah
Tip
How many cars does he have? = Berapa banyak kereta yang dia (lelaki) mempunyai?
'How many' digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang dapat dikira.
=
How many=Berapa
bags=beg
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berapa banyak beg.' ;
Many bags
How many bag-bag
How many bag
How many bags
How many=Berapa
cars=kereta
Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
How many ______
car
is cars
cars
How many=Berapa
How many=berapa
bags=beg
are=adalah
Tip
How many bags are there? = Ada berapa beg?
Dalam bahasa Inggeris, ayat kalimat tanya biasanya diawali kata tanya ('how many') lalu diikuti kata benda (bags), kemudian 'to-be' dan diakhiri 'there'.
=
Structure:
How many + noun + 'to-be' verb + there?
Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berapa kawan yang ada di pesta itu?' ;
How many friends are there at the party?
How many friends there at the party?
How much friends are there at the party?
How many friend are there at the party?
Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
How many bags ______
is
has
are
Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
How many bags are ______
them
their
there
How many=Berapa
languages=bahasa
do=yang
you=anda
Tip
Berapa bahasa yang anda kuasai? = How many languages do you speak?
'Berapa bahasa yang anda kuasai?' diterjemahkan kata per kata menjadi 'how many languages that you mastered?'. Akan tetapi dalam bahasa Inggeris, kita bertanya 'how many languages do you speak?'.
=
Ingat kerana ayat ini ialah simple present tense dan ada kata kerja utama, kita gunakan 'do'/'does' (di sini 'do').

How many languages do you speak?
Bukan
How many languages are you speak?.
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berapa bahasa?' ;
How much languages?
Which languages?
How many language?
How many languages?
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berapa bahasa yang anda kuasai?' ;
How many languages do you speak?
How many language do you speak?
How many languages are you speak?
How many languages you speak?
Dengar perbualan ini.
: Hi! How are you?
: Hai! Apa khabar?


: I am fine.
: Saya baik.


: How many languages do you speak?
: Berapa bahasa yang anda kuasai?


: I speak 2 languages. I speak English and Malay.
: Saya cakap dua bahasa. Saya bercakap bahasa Inggeris dan Melayu.


Berapa bahasa yang dia kuasai?
  • how many languages
  • how many language
  • speaks
  • does
  • speak
  • she
  Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris (ayat ini merujuk kepada seorang perempuan)
  Berapa bahasa yang dia kuasai?
  How many=Berapa
  brothers=abang atau adik lelaki
  Tip
  How many brothers do you have? = Berapa ramai abang atau adik lelaki yang anda mempunyai?
  Kita gunakan brother (untuk abang atau adik lelaki) dan sister (untuk kakak atau adik perempuan).
  =
  Remember: Dalam bahasa Inggeris cukuplah kita katakan brother atau sister, jantina sudah diketahui dari perkataan itu.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berapa ramai adik-beradik lelaki yang anda mempunyai?' ;
  How many man brothers do you have?
  How many sisters do you have?
  How many brothers do you have?
  How many brothers does you have?
  Berapa ramai anak yang anda mempunyai?
  • how many
  • children
  • you have
  • child
  • do
  • childrens
  Dengar perbualan ini.
  : Hi! Good evening.
  : Hai! Selamat malam.


  : Hello!
  : Halo!


  : How many children do you have?
  : Berapa ramai anak yang anda mempunyai?


  : I have two children.
  : Saya mempunyai dua anak.


  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berapa lapangan kapal terbang yang ada di ?' ;
  How many airports are there in ?
  How many airports is there in ?
  How many airports there are in ?
  How many airport are there in ?
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  How many airports ______
  are
  there are
  are there
  How many=Berapa
  bags=beg
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  How many cars ______
  you have
  do you has
  do you have
  Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
  Berapa banyak kereta yang anda mempunyai?
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya