Learn forms of 'Have'
try Again
Tip1:hello
Lesson 19
Learn forms of 'Have'
I=Ben
have=SAHİBİM
two=İKİ
hands=Eller
'İki erkek kardeşim var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I has two brothers.
I am have two brothers.
I am having two brothers.
I have two brothers.
'Onun iki erkek kardeşi var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She has two brothers.
She is has two brothers.
She is having two brothers.
She have two brothers.
'Onların iki oğlu var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
They have two sons.
They are have two sons.
They are having two sons.
They has two sons.
'Onun (erkek) iki kızı var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He has two daughters
He is two daughters
He is having two daughters
He have two daughters
'Forms of verb of have (Have fiilinin çekimi)'^~^'typefacestyle'
I have
We have
You have
They have
He has
She has
It has
Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
I ______
has
have
am have
Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
Ayşe ______
has
have
is have
'Çok işim var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I has a lot of work.
I am have a lot of work.
I have a lot of work.
I is have a lot of work.
İKİ BAŞPARMAĞIM VAR.
  • thumbs.
  • I
  • have
  • two
  • finger.
  • hand.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN
  İki oğlum var.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Onun (kadın) iki kızı var.
  Do you have=SAHİP MİSİN
  =
  Does she have=O (KADIN) SAHİP Mİ?
  =
  '\'Have\' fiiliyle soru biçimleri'^~^'typefacestyle'
  Do I have? Ben sahip miyim?
  Do we have? Biz sahip miyiz?
  Do you have Sen sahip misin?
  Do they have Onlar sahipler mi?
  Does he have? O (erkek) sahip mi?
  Does she have? O (kadın) sahip mi?
  Does it have? O (cansız varlık veya hayvan) sahip mi?
  'Onun daha küçük bir kız kardeşi var mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Does she have a younger sister?
  Do she has a younger sister?
  Does she has a younger sister?
  Do she have a younger sister?
  'Onları arabası var mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Do they has a car?
  Does they have a car?
  Do they have a car?
  Do their have a car?
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  Does Ayşe ______
  has
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  Does Mr. Sağlam ______
  has
  have
  is have
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Do you have
  Do you has
  You have
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  Do they ______
  have
  has
  are have
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Do
  Does
  Is
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Do
  Does
  Are
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Do you have
  Does you have
  Are you having
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Have
  Does
  BİRAZ ZAMANIN VAR MI? (hint: BİRAZ = some)
  • time?
  • some
  • have
  • do
  • you
  • having
  PARAN VAR MI?
  • cash?
  • some
  • have
  • do
  • you
  • does
  ONLARIN ARABASI VAR MI?
  • car?
  • a
  • have
  • do
  • they
  • does
  ONLARIN KARDEŞİ VAR MI?
  • does
  • a
  • have
  • do
  • they
  • siblings?
  ONLARIN ÇOCUKLARI VAR MI?
  • are
  • having
  • have
  • do
  • they
  • children?
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN
  Çocuğun var mı?
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN
  Köpeğin var mı?
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime