Practice Adjectives
try Again
Tip1:hello
Lesson 190
Practice Adjectives
'जब कसैले उसलाई बिहान चाडैं उठाउछ, ऊ चिढिंन्छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
When someone wakes him up early in the morning, he become lazy.
When someone wakes him up early in the morning, he becomes grumpy.
When someone wakes him up early in the morning, he becomes grump.
When someone wakes him up early in the morning, he becomes sad.
'भूकम्प पछि स्थिति धेरै भयानक थियो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
The situation was very terrible after the earthquake.
The situation was very terribly after the earthquake.
The situation was very terribal after the earthquake.
The situation was very terribled after the earthquake.
'तिनीहरु संसारको सबै भन्दा प्यारा बिरालोको बच्चाहरु हुन्!' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
They are the most adore kittens in the world!
They are the most precious kittens in the world!
They are the most adorably kittens in the world!
They are the most adorable kittens in the world!
'राम आफ्नो समूहमा सबभन्दा आक्रामक मानिस हो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Ram is the most aggressive guy in his group.
Ram is the most aggressively guy in his group.
Ram is the most arrogant guy in his group.
Ram is the most aggression guy in his group.
'ऊ एक अभिमानी फिल्म स्टार जस्तै हिँड्छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
He walks like an arrogantly movie star.
He walks like an arrogent movie star.
He walks like an arrogant movie star.
He walks like an attitude movie star.
'पार्टी एकदम नराम्रो थियो, काश म घरमै बस्थे. ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
The party was really awfully, I wish I'd stayed home.
The party was really awfulled, I wish I'd stayed home.
The party was really awful, I wish I'd stayed home.
The party was really interesting, I wish I'd stayed home.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Try to keep ______
arrogant
mad
calm
beautiful
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
He's very ______
charm
charming
charmy
charmer
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She is very ______
clumsy
clumsey
clumsily
clumsyly
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
He was very ______
curios
curosity
curiously
curious
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She felt ______
dizzy
dijjy
dissy
dizzling
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
His mom looks very ______
elegance
elegant
elegantly
elephant
म यो प्रोजेक्टको लागि धेरै उत्साहित छु.
  • project.
  • very excited
  • very excitement
  • I am
  • very exciting
  • about this
  बक्समा भाँडा र गिलासहरु छन् त्यसैले यो एकदम नाज़ुक छ.
  • dishes and glasses
  • it's really
  • The box has
  • in it, so
  • frazile
  • fragile.
  हामी सबैले अमेरिकाको शानदार यात्राको आनन्द लियौं.
  • glorious trip
  • enjoyed
  • to america.
  • we
  • all
  • the
  कोही व्यक्तिहरु मजाकिला हुँदैनन् तर उनीहरुलाई लाग्छ कि उनीहरु धेरै हासउठ्दा छन्.
  • that they are hilarious.
  • Some people
  • but they think
  • funny at all
  • aren't
  • they are hilariously
  अंग्रेजी मा अनुवाद गर्नुहोस्
  प्लास्टिकको झोलाहरु नराम्रो गन्धको साथ बल्छ.
  अंग्रेजी मा अनुवाद गर्नुहोस्
  उनी उसको व्यवहारबाट हैरान थिइ.
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  I am having such a great time! I have never been to this city before.
  म यस्तो भब्य समय बिताउदैछु. म यो शहरमा पहिला कहिल्यै आएको छैन.


  Oh yes! This city is amazing.
  अ हो! यो शहर शानदार छ.


  Yes. It's very beautiful.
  हो! यो धेरै सुन्दर छ.


  Look at the streets! And what pretty houses!
  सडक हेर! र घर कति सुन्दर छ!


  What's so special about them?
  तिनीहरुमा के त्यस्तो खास छ?


  They all look quite similar.
  तिनीहरु प्राय समान देखिन्छन्.


  Yes, but I am tired now so please don't walk fast.
  हो, तर म अब थाकिसके, कृपया तिमी छिटो नहिँड.


  We are already very slow, it's boring.
  हामी पहिले नै धेरै बिस्तारै हिँडीरहेका छौ. यो धेरै अल्छिलाग्दो भयो.


  Let's go home now.
  अब हामी घर जाऔं.


  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द