Superlative adjectives (irregular)
try Again
Tip1:hello
Lesson 193
Superlative adjectives (irregular)
Tip
=
Terdapat sesetengah perkataan yang mempunyai bentuk\'superlative\' yang tidak teratur, luar biasa.
=
Contohnya:
Good => Best
Bad => Worst
Little => Least.
'Dia merupakan pekerja terbaik dalam syarikat itu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He is the best employee of the company.
He is the good employee of the company.
He is the better employee of the company.
He is the goodest employee of the company.
'Dia merupakan pelajar paling teruk di dalam kelas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He is the worse student in the class.
He is the bad student in the class.
He is the worst student in the class.
He is the baddest student in the class.
'Kebanyakan penonton TV suka menonton 'Pi Mai Pi Mai Tang Tu'.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Many TV viewers like watching 'Pi Mai Pi Mai Tang Tu'.
Most TV viewers like watching 'Pi Mai Pi Mai Tang Tu'.
More TV viewers like watching 'Pi Mai Pi Mai Tang Tu'.
Least TV viewers like watching 'Pi Mai Pi Mai Tang Tu'.
'Rumah saya yang paling jauh.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
My home is the far.
My home is the farest .
My home is the further.
My home is the furthest.
'John merupakan anak sulung antara 3 orang anak. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
John is the older of the three children.
John is the biggest of the three children.
John is the oldest of the three children.
John is the most old of the three children.
'Ia merupakan universiti yang paling tua di dalam dunia.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
It's the eldest university in the world.
It's the biggest university in the world.
It's the most old university in the world.
It's the oldest university in the world.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They look the ______
best
goodest
most good
bestest
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She has ______
the most less
the lesser
the least
the lost
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My ______
most old
biggest
eldest
most elder
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
This is the ______
eldest
oldest
most old
old
Ini merupakan filem yang paling bagus yang pernah saya tonton.
  • that I have
  • the best movie
  • I had
  • ever seen.
  • This was
  • the worst movie
  Hari Sabtu merupakan hari yang paling bagus dalam seminggu.
  • Saturday is
  • the most best day
  • the week.
  • of
  • The best day
  • The most good day
  Adik lelaki saya ialah pelajar yang paling teruk dalam kelas itu.
  • in the class.
  • My brother
  • the worst
  • is
  • student
  • the baddest
  Saya paling kurang berminat dalam membuat kerja ini.
  • this work.
  • least interested
  • i am
  • in doing
  • less interested
  • more interested
  Ini merupakan tempat paling jauh yang pernah saya lawati.
  • I have ever
  • This is
  • visited.
  • the farthest place
  • the farest
  • that
  Adakah ini merupakan yang paling jauh yang kamu boleh ingat?
  • that you remember?
  • Is this
  • back
  • the furthest
  • the backest
  • The farest
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Ini merupakan pakaian terbaik saya.
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Dia merupakan pemain kriket yang paling teruk.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya