Superlative adjectives (irregular)
try Again
Tip1:hello
Lesson 193
Superlative adjectives (irregular)
टिप
=
केही विशेषण यस्ता हुन्छन् जसको superlative रूप बनाउने कुनै नियम हुँदैन.
=
Eg: Good = Best
Bad = Worst
Little = Least.
'ऊ कम्पनीको सबभन्दा राम्रो कर्मचारी हो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
He is the best employee of the company.
He is the good employee of the company.
He is the better employee of the company.
He is the goodest employee of the company.
'ऊ कक्षाको सबभन्दा नराम्रो विद्यार्थी हो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
He is the worse student in the class.
He is the bad student in the class.
He is the worst student in the class.
He is the baddest student in the class.
'अधिकांश टिभी दर्शकहरुलाई 'कमेडी सर्कस' हेर्न मनलाग्छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Many TV viewers like watching 'Comedy Circus'
Most TV viewers like watching 'Comedy Circus'
More TV viewers like watching 'Comedy Circus'
Least TV viewers like watching 'Comedy Circus'
'मेरो घर सबभन्दा टाढा छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
My home is the far.
My home is the farest.
My home is the further.
My home is the furthest.
'जोन तिन्टै बच्चाहरु मध्य सबभन्दा ठुलो हो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
John is the older of the three children.
John is the biggest of the three children.
John is the oldest of the three children.
John is the most old of the three children.
'यो विश्वको सबभन्दा पुरानो यूनिवर्सिटी हो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
It's the eldest university in the world.
It's the biggest university in the world.
It's the most old university in the world.
It's the oldest university in the world.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
They look the ______
best
goodest
most good
bestest
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She has ______
the most less
the lesser
the least
the lost
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
My ______
most old
biggest
eldest
most elder
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
This is the ______
eldest
oldest
most old
old
यो मैले हेरेको अहिले सम्मको सबैभन्दा राम्रो फिल्म थियो.
  • that I have
  • the best movie
  • I had
  • ever seen.
  • This was
  • the worst movie
  शनिबार, हप्ताको सबैभन्दा राम्रो दिन हो.
  • Saturday is
  • the most best day
  • the week.
  • of
  • The best day
  • The most good day
  मेरो भाई कक्षाको सबैभन्दा खराब विद्यार्थी हो.
  • in the class.
  • My brother
  • the worst
  • is
  • student
  • the baddest
  म यो काम गर्न मा सबभन्दा कम रुची राख्छु.
  • this work.
  • least interested
  • i am
  • in doing
  • less interested
  • more interested
  यो मैले घुमेको सबभन्दा टाढाको ठाउँ हो.
  • I have ever
  • This is
  • visited.
  • the farthest place
  • the farest
  • that
  के तिमीलाई याद भएको सबैभन्दा पुरानो सम्भना यही हो?
  • that you remember?
  • Is this
  • back
  • the furthest
  • the backest
  • The farest
  यो मेरो सबैभन्दा राम्रो ड्रेस हो.
  ऊ सबभन्दा नराम्रो क्रिकेट खिलाड़ी हो.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द