The passive: Modals
try Again
Tip1:hello
Lesson 194
The passive: Modals
'Surat-surat ini perlu diposkan secepat mungkin. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Letters must be mail as soon as possible.
Letters must be mailed as soon as possible.
Letters must mailed as soon as possible.
Letters is be mailed as soon as possible.
'Tiada apa-apa yang boleh dilakukan sekarang. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Nothing can be done now.
Nothing can be do now.
Nothing can done now.
Nothing be done now.
'Surat-surat perlu dituliskan dengan tangan. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Letters has to be written by hand.
Letters have to be write by hand.
Letters have to written by hand.
Letters have to be written by hand.
'Surat-surat itu perlu dituliskan dengan tangan. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
The letters has to be written by hand.
The letters have to be write by hand.
The letters have to written by hand.
The letters have to be written by hand.
'Perjumpaan itu tidak dapat dijalankan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
The meeting couldn't be hold.
The meeting couldn't be held.
The meeting couldn't held.
The meeting wouldn't be held.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Pancakes ______
can be made
can made
can be make
be made
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Bikes ______
can be rided
can ridden
can be ridden
can been ridden
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
People ______
must be warn
must warned
must being warn
must be warned
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Her work ______
should be do
should be done
should be did
should be to done
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The room ______
should be clean
should be cleaned
should been cleaned
should be cleaner
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It ______
can be do
can be did
can done
can be done
Langkah-langkah pencegahan mesti ditunjukkan.
  • demonstrated.
  • Safety precautions
  • demonstrative.
  • must be
  • can be
  • demonstrate.
  Pemandu itu berkemungkinan dihentikan oleh polis itu.
  • by the police.
  • The driver
  • stopped
  • will be
  • from the police.
  • could be
  Arahan-arahan keselamatan patut dibaca.
  • instructions
  • readen.
  • by they
  • read.
  • should be
  • Safety
  Tali pinggang keledar mesti ikatkan oleh kamu.
  • fastened
  • The seat belt
  • you.
  • by
  • must be
  • was fastened
  Ia sepatutnya dijelaskan oleh setiap orang.
  • everyone.
  • should be
  • by
  • it
  • explained
  • explain
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Soalan ini boleh dijawab oleh saya.
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Kad-kad boleh dimainkan oleh kami.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya