संगीताशी संबंधित इंग्रजी शब्द: vocabulary building
try Again
Tip1:hello
Lesson 198
संगीताशी संबंधित इंग्रजी शब्द: vocabulary building
टिप
Musical instrument = एक वस्तू ज्यापासून संगीत उत्पन्न होईल
=
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बासरी वाजवतात
  • flute
  • Pandit Hariprasad Chaurasia
  • plays
  • the
  • play
  • are playing
  टिप
  I play the guitar = मी गिटार वाजवतो
  Musical instruments च्या पुढे नेहमी 'the' वापरले जाते.
  =
  'पंडित रवि शंकर एक प्रसिद्ध आणि माननीय शास्त्रीय संगीतकार होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and esteemed classical musician
  Pandir Ravi Shankar was a legend and esteemed classical musician
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and estimation classical musician
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and esteem classical musician
  'ज़ाकिर हुसैन भारताचे सगळ्यात प्रसिद्ध तबला वादक आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Zakir Hussain is the more famous tabla player of India
  Zakir Hussain is a famous tabla player of India
  Zakir Hussain is the most famous tabla player of India
  Zakir Hussain is the most fame tabla player of India
  टिप
  तो गिटार वाजवतो = He plays the guitar
  To play = खेळणे, पण जेव्हा सुद्धा कोणतेही musical instrument ला वाजवण्याविषयी बोलले जात असेल तेव्हा सुद्धा 'play' (वाजवणे) हेच वापरले जाते.
  He plays the tabla = तो तबला वाजवतो
  'A.R. Rahman एक विश्वस्तरीय संगीतकार आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  A.R. Rahman is a world-class music
  A.R. Rahman is a world-class musician
  A.R. Rahman is a world-over musician
  A.R. Rahman is a world-class musical
  'R.D. Burman ला भारतीय चित्रपट सृष्टीत सगळ्यात मोठा संगीत रचनाकार मानले जाते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  R.D. Burman is considered to be the greatest music composer of the Indian film industry
  R.D. Burman is considered to be the greatest music compose of the Indian film industry.
  R.D. Burman is considered to be the greatest music compost of the Indian film industry.
  R.D. Burman is considered to be the greatest music composed of the Indian film industry.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  L. Subramaniam is a highly talented Indian ______
  violin
  violinist
  violiner
  violate
  तानसेन भारतामध्ये आजपर्यंतचे सगळ्यात मोठे संगीतकारच्या रुपात ओळखले जातात.
  • Tansen is known
  • of all musicians in
  • Tansen knew
  • as the greatest
  • as the most
  • India till date
  'जावेद अख़्तर आणि गुलज़ार, प्रसिध्द गीतकार आणि कवी आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Javed Akhtar and Gulzar, are renowned lyricysts and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are reknowned lyricists and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are renowned lyricists and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are renouned lyricists and poets
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I know the ______
  lirics
  lyrics
  lyrycs
  lyrical
  मी गिटार चांगली वाजवतो.
  • I play
  • I plays
  • well
  • these
  • the
  • guitar
  माझ्या मित्राला ड्रम वाजविता येतो.
  • drums
  • is know
  • play the
  • knows
  • how to
  • my friend
  टिप
  To compose = रचना करणे
  Music is always 'composed' and lyrics are always 'written'.
  To write = लिहिणे
  Written = लिहिली गेलेली/ लिहिले जाणे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द