સંગીત ને સંબંધિત અંગ્રેજી શબ્દ: vocabulary building
try Again
Tip1:hello
Lesson 198
સંગીત ને સંબંધિત અંગ્રેજી શબ્દ: vocabulary building
ટીપ
Musical instrument = એક ચીજ જેનાથી સંગીત ઉત્પન્ન થઈ શકે
=
પંડિત હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા વાંસળી વગાડે છે
  • flute
  • Pandit Hariprasad Chaurasia
  • plays
  • the
  • play
  • are playing
  ટીપ
  I play the guitar = હું ગિટાર વગાડુ છું
  Musical instruments ની આગળ હમેશા 'the' ઉપયોગ થાય છે.
  =
  'પંડિત રવિ શંકર એક પ્રસિધ્ધ અને માનનીય શાસ્ત્રીય સંગીતકાર હતા. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and esteemed classical musician
  Pandir Ravi Shankar was a legend and esteemed classical musician
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and estimation classical musician
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and esteem classical musician
  'જાકીર હુસેન ભારત ના સૌથી પ્રસિધ્ધ તબલા વાદક છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  Zakir Hussain is the more famous tabla player of India
  Zakir Hussain is a famous tabla player of India
  Zakir Hussain is the most famous tabla player of India
  Zakir Hussain is the most fame tabla player of India
  ટીપ
  તે ગિટાર વગાડે છે = He plays the guitar
  To play = રમવું; પણ જ્યારે કોઈ musical instrument ને વગાડવાની વાત થઈ રહી હોય ત્યારે પણ 'play' (વગાડવું) જ ઉપયોગ થાય છે .
  He plays the tabla = તે તબલા વગાડે છે
  'A.R. Rahman એક વિશ્વસ્તરીય સંગીતકાર છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  A.R. Rahman is a world-class music
  A.R. Rahman is a world-class musician
  A.R. Rahman is a world-over musician
  A.R. Rahman is a world-class musical
  'R.D. Burman ને ભારતીય ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી ના સૌથી મોટા સંગીત રચયિતા મનાય છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  R.D. Burman is considered to be the greatest music composer of the Indian film industry
  R.D. Burman is considered to be the greatest music compose of the Indian film industry.
  R.D. Burman is considered to be the greatest music compost of the Indian film industry.
  R.D. Burman is considered to be the greatest music composed of the Indian film industry.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  L. Subramaniam is a highly talented Indian ______
  violin
  violinist
  violiner
  violate
  તાનસેન ભારત માં આજસુધી ના સૌથી મોટા સંગીતકાર ના રૂપ માં ઓળખાય છે.
  • Tansen is known
  • of all musicians in
  • Tansen knew
  • as the greatest
  • as the most
  • India till date
  'જાવેદ અખ્તર અને ગુલઝાર, મશહૂર ગીતકાર અને કવિ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Javed Akhtar and Gulzar, are renowned lyricysts and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are reknowned lyricists and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are renowned lyricists and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are renouned lyricists and poets
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I know the ______
  lirics
  lyrics
  lyrycs
  lyrical
  હું ગિટાર સારું વગાડુ છું.
  • I play
  • I plays
  • well
  • these
  • the
  • guitar
  મારા મિત્ર ને ડ્રમ વગાડતા આવડે છે.
  • drums
  • is know
  • play the
  • knows
  • how to
  • my friend
  ટીપ
  To compose = રચના કરવી
  Music is always 'composed' and lyrics are always 'written'.
  To write = લખવું
  Written = લખાયેલી/લખવું
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ