Terma-terma yang berkaitan dengan muzik: vocabulary building
try Again
Tip1:hello
Lesson 198
Terma-terma yang berkaitan dengan muzik: vocabulary building
Tip
Musical instrument. = Peralatan muzik
=
Mei Ling bermain seruling.
  • flute.
  • Mei Ling
  • plays
  • the
  • play
  • are playing
  Tip
  I play the guitar. = Saya bermain gitar.
  Sebelum nama peralatan muzik\'musical Instruments\' mestilah tambah \'the\'.
  =
  'Abdullah ialah seorang pemuzik klasik yang lagenda dan dihormati. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Abdullah was a legendary and esteemed classical musician.
  Abdullah was a legend and esteemed classical musician.
  Abdullah was a legendary and estimation classical musician.
  Abdullah was a legendary and esteem classical musician.
  'Ali ialah pemain kompang yang paling terkenal di Malaysia. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Ali is the more famous drum player of Malaysia.
  Ali is a famous drum player of Malaysia.
  Ali is the most famous drum player of Malaysia.
  Ali is the most fame drum player of Malaysia.
  Tip
  Dia bermain gitar. = He plays the guitar.
  To play = Untuk bermain
  Apabila bercakap tentang bermain peralatan muzik, kita gunakan \'play\'.
  He plays the drum. = Dia bermain kompang.
  'Siti ialah pemain muzik antarabangsa. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Siti is a world-class music.
  Siti is a world-class musician.
  Siti is a world-over musician.
  Siti is a world-class musical.
  'Yasmin dikira sebagai penggubah muzik yang terhebat di dalam industri penfileman Melayu. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Yasmin is considered to be the greatest music composer of the Malay film industry.
  Yasmin is considered to be the greatest music compose of the Malay film industry.
  Yasmin is considered to be the greatest music compost of the Malay film industry.
  Yasmin is considered to be the greatest music composed of the Malay film industry.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Hafriz is a highly talented Malay ______
  violin
  violinist
  violiner
  violate
  Siti dikenali sebagai pemuzik yang terhebat sehingga kini antara kesemua pemuzik di Malaysia.
  • Siti is known
  • of all musicians in
  • Siti knew
  • as the greatest
  • as the most
  • Malaysia till date.
  'Samad dan Abu ialah dua orang penulis lirik dan penyair yang terkenal. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Samad and Abu, are renowned lyricysts and poets.
  Samad and Abu, are reknowned lyricists and poets.
  Samad and Abu, are renowned lyricists and poets.
  Samad and Abu, are renouned lyricists and poets.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I know the ______
  lirics
  lyrics
  lyrycs
  lyrical
  Saya bermain gitar dengan baiknya.
  • I play
  • I plays
  • well.
  • these
  • the
  • guitar
  Kawan saya tahu bagaimana untuk bermain kompang.
  • drums.
  • is know
  • play the
  • knows
  • how to
  • my friend
  Tip
  To compose = Gubah
  Music is always 'composed' and lyrics are always 'written' = Muzik ialah selalunya 'digubah' dan lirik selalunya \'ditulis\'.
  To write = Tulis
  Written = Ditulis
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya