Reported speech: Yes, no questions
try Again
Tip1:hello
Lesson 199
Reported speech: Yes, no questions
टिप
\'Are you a teacher?\' she asked me = \'काय तुम्ही एक शिक्षक आहात?\' तिने मला विचारले
जेव्हा आपण कोणाद्वारे बोललेली गोष्ट, त्यांच्याच शब्दात पुन्हा म्हणतो, तर त्याला 'Direct speech' म्हणतात.
She asked me if I was a teacher =
जेव्हा आपण कोणाद्वारे बोललेली गोष्ट, आपल्या शब्दात पुन्हा म्हणतो, तर त्याला 'Reported speech' म्हणतात.
टिप
\'Can they speak English?\' Neha asked. =
Neha asked if they could speak English =
हो किंवा नाही मध्ये उत्तर दिले जाण्याऱ्या प्रश्नांना रिपोर्ट करण्यासाठी :
1) आपण एक reporting verb वापर करतो जसे: Asked
2) त्याच्या नंतर आपण if/whether लावतो
3) ज्या काळात विचारला गेलेला प्रश्न आहे, रिपोर्ट करते वेळी, त्याला आणखी भूतकाळात बदलतो (can -> could)
'Is she Bengali?\' he asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
He asked me if she was Bengali
He asked me is she Bengali
'Do you like Amitabh?\' he asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
He asked me if you liked Amitabh
He asked me if I liked Amitabh
'Do you think they will like my present?\' Neha asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
Neha asked me if I thought they would like her present
Neha asked me if I thought they will like her present
'Is he happy with the decision?\' they asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
They asked me if was he happy with the decision
They asked me if he was happy with the decision
'I have been ill\' she said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
She said that she had be ill
She said that she had been ill
'Are you single?\' she asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
She asked me was I single
She asked me if I was single
'Do you have children?\' he asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
He asked me if I had children
He asked me if I have children
'Is it raining?\' he asked me' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
He asked me was it raining
He asked me if it was raining
'Are you new here?\' she asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
She asked me if you were new there
She asked me if I was new there
टिप
Is it cold here?\' Neha asked. =
Here = इथे - जेव्हा हे बोलले जात होते तेव्हा आपण आणि बोलणारा, दोघे त्याच जागी होते.
Neha asked if it was cold there =
जेव्हा आपण हि गोष्ट कोणाला सांगत आहात तेव्हा आपण त्या जागी नसता जिथे बोलणे झाले होते त्यामुळे, 'here' ला 'there' मध्ये बदलतात.
'Will you talk to her?\' she asked me.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
She asked me if I will talk to her
She asked me if I would talk to her
'Can Sachin help me?\' she asked.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा
She asked if Sachin could help her
She asked if Sachin could help me
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द