హలో, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను మొదలైనవి చెప్పడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 2
హలో, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను మొదలైనవి చెప్పడం నేర్చుకోండి
డైలాగ్ వినండి
______
  వినండి
  ______
  వినండి

  Did you Know

  మీ తప్పులను చేసిన వెంటనే పరిశీలించుకుంటే, వాటిని మీరు 4స్ ఎక్కువసేపు గుర్తుంచుకోగలరు. Hello English Pro లోని పదునైన పునర్విమర్శ ఫీచరుతో ఇప్పుడు మీరు పరిశీలించుకోగలరు.

  నెలకు Rs. 150
  12 నెలలు

  పూర్తి ప్లాన్ చూడండి

  ఈ game లో లభించగలదు:
  మీ స్కోర్ ఈ సారి:
  మీ మునుపటి అత్యధిక స్కోరు:
  మీ స్కోర్ మునుపటి కన్నా అభివృద్ధి చెందింది:


  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం