Reported speech: Practice of tenses
try Again
Tip1:hello
Lesson 201
Reported speech: Practice of tenses
टिप
She said, \'I like ice-cream\' = उसले भनिन् \'मलाई आइसक्रीम मन पर्छ\'
यो 'direct speech' हो - हामी कसैले भनेको कुरालाई उसकै (वक्ताको) शब्दहरुमा दोहोराइरहेका छौ.
किनकी बोल्नेले आफुलाई 'I' बाट सम्बोधित गर्छ, त्यसैले जब हामी उसकै शब्दहरुमा कुरा दोहोराउछौ, तब भनिएको वाक्य मा 'I' आउँछ.

जब हामी वक्ता को शब्द मा कुरा दोहोराउछौ, तब भनिएको वाक्य लाई \'inverted commas\' भित्र लेख्छौ.
She said (that) she liked ice-cream = उसले भनिन् कि उसलाई आईसक्रीम मन पर्छ.
यो 'reported speech' हो - हामी कसैले भनेको कुरालाई, आफ्नो शब्दमा दोहोराइरहेका छौ.

यहाँ बोल्ने 'she' (3rd person) हो. त्यसैले जब हामी उसले भनेको कुरालाई दोहोराउछौ, तब हामी उसलाई 'she' बाट सम्बोधित गर्छौ.
टिप
I said, 'I am the best student of the class' = मैले भने, \'म कक्षाको सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी हूँ\'

I said (that) I was the best student of the class
= मैले भने कि म कक्षा को सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी थिए

यहाँ तपाई स्वयं भनेको कुरालाई रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ. यहाँ भन्ने मान्छे तपाईं स्वयं हुनुहुन्छ (I). त्यसैले रिपोर्टेड स्पीचमा personal pronoun - 'I', बदलिदैन. किनकी तपाईले आफ्नै शब्दहरुमा कुरा गर्दा, स्वयं लाई 'I' बाट सम्बोधित गर्नुहुन्छ.
टिप
She told Neha, \'You are pretty\' = उनले नेहा लाई भनिन् \'तिमी सुन्दर छौ\'
किनकी किनकी वाक्यमा direct speech छ, हामी कुरालाई भन्नेको शब्दमा दोहोराइरहेका छौं.
She told Neha that she was pretty = उनले नेहालाई भनिन् कि ऊ सुन्दर छे.

यहाँ You -> She मा परिवर्तन गरियो किनकी रिपोर्ट गर्ने, 'Neha' तपाईको लागि 3rd person हो (अन्य पुरुष).
Reported speech मा नेहा 2nd person होइन किनकी तपाई सिधै ऊ सँग कुरा गर्दै हुनुहुन्न.
टिप
Sachin said, \'I work in Delhi.\' = सचिनले भन्यो \'म दिल्लीमा काम गर्छु.\'
Direct Speech: Sachin said, \'I work in Delhi.\'
Sachin said (that) he worked in Delhi = सचिनले भन्यो कि ऊ दिल्लीमा काम गर्थ्यो.
Reported speech: यहाँ work-> worked मा परिवर्तन गरियो किनकी रिपोर्टेड स्पीचको verb (said) भूत कालमा छ. जब हामी direct speech लाई reported speech मा परिवर्तन गर्छौं, तब यदी reported verb (eg: said) भूतकालमा छ भने reported speech को tense, direct speech मा दिइएको tense को भूतकाल रूप बन्छ

कहिले काही यस्तो वाक्यहरुमा tense बदलिदैन - यो तब हुन्छ, जब, हामी जे भनिरहेका छौं, त्यो अहिले पनि साँचो हुन्छ, वा कुनै 'universal truth' छ (eg: The Sun is a star).
'I boil the water before drinking, he said' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
He said that he is boiling the water before drinking
He said that he boiled the water before drinking
He said that he boil the water before drinking
He said that he was boiled the water before drinking
'I always drink coffee, she said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
She said that she always drank coffee
She said that she always drink coffee
She said that she always drunk coffee
She said that she always dranked coffee
टिप
=
Reported speech मा अनुवाद गर्दा सधैं tense, reported verb (says, said, told, said to) को अनुसार परिवर्तन गरिन्छ.
=
e.g. \'I work in Ahmedabad,\' he told.
He told me that he worked in Ahmedabad.

He says, \'I am going to the park.\'
He says that he is going to the park.

He said, \'I am going to the park.\'
He said that he was going to the park.


He said to me, \'I am going to the park\'
He told me that he was going to the park.
'I am reading a book, he explained.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
He explained that he was reads a book
He explained that he was readed a book
He explained that he was reading a book
He explained that he was read a book
'I am brushing my teeth, he said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
He said that he was brush his teeth
He said that he was brushes his teeth
He said that he was brushed his teeth
He said that he was brushing his teeth
'Zoya arrived on Monday, he said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
He said that Zoya had arrived on Monday
He said that Zoya had arrives on Monday
He said that Zoya had arriving on Monday
He said that Zoya had arrive on Monday
'Dev borrowed my pen she said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
She said that Dev had borrowed her pen
She said that Dev had borrows her pen
She said that Dev had borrow her pen
She said that Dev had borrowing her pen
'\'I have been to the fruit market\', he said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.
He said that he had been to the fruit market.
He said that he been to the fruit market.
'I had just turned out the light, she explained.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.;
She explained that she is turned out the light
She explained that she has just turned out the light
She explained that she will turned out the light
She explained that she had just turned out the light
'\'We had gone out for lunch\', he said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.
He said that they had gone out for lunch.
He said that they is gone out for lunch.
'We have been watching the TV since morning,he exclaimed.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्.
He exclaimed that they had been wotching the TV since morning.
He exclaimed that they had been watching the TV since morning.
'\'We have been sleeping for hours\', he said.' को सही रिपोर्टेड स्पीच छनौट गर्नुहोस्
He said that they are sleeping for hours.
He said that they had been sleeping for hours.
उनीहरुले मलाई भने कि उनीहरु दिउसो सुतिरहेका थिए.
  • sleeping in the day.
  • that they being
  • sleeps in the day
  • that they had been
  • that they were been
  • They told me
  उनीहरुले मलाई भने कि उनीहरु कोलकातामा बस्दै आएका थिए.
  • They tells me that
  • they were been
  • they had been
  • lives in Kolkata
  • living in Kolkata.
  • They told me that
  उसले भन्यो कि ऊ आइतवार अासाममा हुन्छ.
  • on Sunday.
  • he would be
  • He said that
  • at Sunday
  • in Assam
  • will be
  उसले भन्यो कि ऊ उसलाई अर्को शुक्रवार भेट्न जान्छ.
  • to meet her
  • to meets her
  • he said that
  • next Friday.
  • he will go
  • he goes
  Direct Reported Speech
  Simple Present Tense Simple Past Tense
  Present Continuous Tense Past Continuous Tense
  Simple Past Tense Past Perfect Tense
  Present Perfect Tense Past Perfect Tense
  Past Perfect Tense Past Perfect Tense
  Future Tense Present Conditional Tense
  Future Continuous Tense Conditional Continuous Tense
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द