The Passive: Will / Shall
try Again
Tip1:hello
Lesson 203
The Passive: Will / Shall
Tip
Active: They will build a new bridge. = Mereka akan membina sebuah jambatan yang baru.
Passive: A new bridge will be built by them. = Sebuah jambatan yang baru akan dibina oleh mereka.
Struktur ayat \'Future passive\':
Subject + 'will be + past participle'.
\'Future passive\' hendaklah mepunyai perkataan\'shall/will\' dan \'be\', kata kerja yang digunakan juga hendaklah dalam bentuk\'Past participle\'.
'Alif will buy a new computer.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
A new computer will be bought by Alif.
A new computer will bought by Alif.
A new computer will be buy by Alif.
A new computer could be bought by Alif.
'Her boyfriend will install it.' Pilihkan ayat pasif yang betul.;
It will be install by her boyfriend.
It is be installed by her boyfriend.
It will be installed by her boyfriend.
It will installed by her boyfriend.
'Millions of people will visit the museum.' Pilihkan ayat pasif yang betul.;
The museum be visited by millions of people.
The museum will been visited by millions of people.
The museum will be visit by millions of people.
The museum will be visited by millions of people.
'Our boss will sign the contract.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
The contract will be sign by our boss.
The contract will be signature by our boss.
The contract will be signed by our boss.
The contract will being signed by our boss.
'You will not do it.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
It will not be done by you.
It will not be did by you.
It will not be doing by you.
It will be not done by you.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The new film ______
will be not shown
will not be show
will not be shown
will not be shows
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He will not be ______
invite
invites
invited
inviting
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The horses ______
will be
will been
will being
was been
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Those cookies ______
will be eat
will be eating
will be eaten
will been eaten
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He will be ______
visit
visits
visiting
visited
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
A party ______
will been
will be
was
will
'The next earthquake will destroy the city.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
The city will be destroyed by the next earthquake.
The city will be destroy by the next earthquake.
The city will destroyed by the next earthquake.
The city can be destroyed by the next earthquake.
'We will take the horses to the fields.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
The horses will be take to the fields by us.
The horses may be taken to the fields by us.
The horses will be taken to the fields by us.
The horses will been taken to the fields by us.
'Somebody will mail the letters tomorrow.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
The letters will been mailed tomorrow by somebody.
The letters will mailed tomorrow by somebody.
The letters will be mail tomorrow by somebody.
The letters will be mailed tomorrow by somebody.
'Somebody will deliver the packets in the afternoon.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
The packets will been delivered in the afternoon by somebody.
The packets will be delivered in the afternoon by somebody.
The packets will delivered in the afternoon by somebody.
The packets will be delivering in the afternoon by somebody.
'Nobody will accept your form.' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
Your form will not be accept by anybody.
Your form will not be accepted by anybody.
Your form could not be accepted by anybody.
Your form will not been accepted by anybody.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
CD mereka akan dilancarkan pada bulan hadapan.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Beg-beg itu akan dibeli oleh mereka.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya