Perbualan telefon : Comparative and Superlative Adjectives
try Again
Tip1:hello
Lesson 205
Perbualan telefon : Comparative and Superlative Adjectives
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Samsung phones are ______
easier
more easy
more ease
easyier
'Adakah anda tahu tentang aspek manakah yang paling teruk untuk telefon ini?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Do you know baddest thing about this phone?
Do you know the worst thing about this phone?
Do you know the worse thing about this phone?
Do you know the very bad thing about this phone?
Tip
=
Sebelum \'superlatives\' hendaklah menambah perkataan \'the/the most\'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It is the ______
slimmest
most slim
slimmer
slimmiest
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
I just bought a Oppo phone.
Saya baru sahaja membeli sebuah telefon Oppo.


How's it?
Bagaimanakah keadaannya?


It has a wider screen than most of the phones.
Skrinnya lebih besar berbanding dengan telefon yang lain.


But my phone's screen is the widest.
Tetapi skrin telefon saya adalah yang paling besar.


'Mengapakah anda masih sedang menggunakan telefon yang lama ini?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Why are you using this oldest phone?
Why are you using this older phone?
Why are you using this old phone?
Why are you using this oldie phone?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The phone I want to buy is ______
very expensive
very expansive
very expense
very expanse
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The iPhone is more expensive ______
then
than
from
for
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ahmad's phone is ______
more cheap
cheaper
cheapest
cheeper
'Saya akan membeli telefon yang terbaru itu.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I am going to buy the latest phone.
I am going to buy the later phone.
I am going to buy the most latest phone.
I am going to buy most latest phone.
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
My phone has a 13 megapixel camera.
Telefon saya mempunyai kamera 13 megapixel.


It looks slim and expensive.
Ia nampak nipis dan mahal.


No, it is very cheap and the design is so classy.
TIdak, ia sangat murah dan reka bentuknya amat bergaya.


I will buy a new phone next month.
Saya akan membeli sebuah telefon yang baru bulan hadapan.


Buy the same model. It is better than the other phones.
Belilah model yang sama. La lebih baik daripada telefon yang lain.


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The screen of the new phones is getting ______
big & big
bigger & bigger
biggest & biggest
more big & more big
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The iPhone is getting ______
more & less expensive
more & more expensive
most & most expensive
more & most expensive
Tip
=
Apabila menjelaskan sesuatu keadaan yang bergantung kepada keadaan yang lain, hendaklah menggunakan \'comparative adjective\'.
=
When you buy a classier phone, it is more expensive.
The classier the phone, the more expensive it is.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The brighter the screen, the ______
better
best
more best
gooder
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The older the phone, the ______
cheap
cheaper
cheapest
most cheap
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My phone's processor is ______
more slow
slow
slower
the slowest
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Gionee phones are ______
the cheapest
the cheap
the cheaper
most cheap
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Oppo phones are ______
the most easier
the most easy
the most easiest
the easiest
Tip
=
\'Comparative\' hendaklah menggunakan \'more\' atau \'less\'.
=
\'Superlative\'hendaklah menggunakan \'most\' atau \'least\'.
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
Gionee phones are the least expensive among all phones.
Telefon Gionee adalah yang paling murah berbanding dengan telefon yang lain.


I think Oppo is less expensive than Gionee.
Saya rasa telefon Oppo lebih murah daripada telefon Gionee.


=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya