Phone वर संभाषण: Comparative and Superlative Adjectives
try Again
Tip1:hello
Lesson 205
Phone वर संभाषण: Comparative and Superlative Adjectives
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Samsung phones are ______
easier
more easy
more ease
easyier
'काय आपल्याला माहित आहे कि या फोन ची सगळ्यात खराब गोष्ट काय आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Do you know what is the baddest thing about this phone?
Do you know what is the worst thing about this phone?
Do you know what is the worse thing about this phone?
Do you know what is the very bad thing about this phone?
टिप
=
Superlatives च्या पुढे नेहमी 'the/ the most' चा वापर होतो.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It is the ______
slimmest
most slim
slimmer
slimmiest
संवाद ऐका
I just bought a Micromax phone.
मी सध्याच एक Micromax चा फोन खरेदी केला.


How's it?
तो कसा आहे?


It has a wider screen than most of the phones.
त्याची screen बहुतेक फोन पेक्षा रुंद आहे.


But my phone's screen is the widest.
पण माझ्या फोनची screen सगळ्यात रुंद आहे.


'तुम्ही हा जुना फोन का वापरत आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Why are you using this oldest phone?
Why are you using this older phone?
Why are you using this old phone?
Why are you using this oldie phone?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The phone I want to buy is ______
very expensive
very expansive
very expense
very expanse
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
iPhone is more expensive ______
then
than
from
for
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ram's phone is ______
more cheap
cheaper
cheapest
cheeper
'मी सगळ्यात नवीन फोन खरेदी करणार आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I am going to buy the latest phone
I am going to buy the later phone
I am going to buy the most latest phone
I am going to buy most latest phone
संवाद ऐका
My phone has a 13 megapixel camera.
माझ्या फोन मध्ये 13 मेगापिक्सेल चा कॅमेरा आहे.


It looks slim and expensive.
हा खूप पातळ आणि महाग वाटतो.


No, it is very cheap. And the design is so classy.
नाही, हा खूप स्वस्त आहे. आणि डीझाईन खूप उंच दर्जाची आहे.


I will buy a new phone next month.
मी पुढच्या महिन्यात एक नवीन फोन खरेदी करेन.


Buy the same model. It is better than the other phones.
हेच मॉडेल खरेदी करा. हा दुसऱ्या फोन पेक्षा उत्तम आहे.


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The screen of the new phones is getting ______
big & big
bigger & bigger
biggest & biggest
more big & more big
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
iPhone is getting ______
more & less expensive
more & more expensive
most & most expensive
more & most expensive
टिप
=
जेव्हा आपल्याला हे सांगायचे असेल कि एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवर आधारित असेल तर comparative adjectives चा वापर केला जातो.
=
When you buy a classier phone, it is more expensive.
The classier the phone, the more expensive it is.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The brighter the screen, the ______
better
best
more best
gooder
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The older the phone, the ______
cheap
cheaper
cheapest
most cheap
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My phone's processor is ______
more slow
slow
slower
the slowest
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Gionee phones are ______
the cheapest
the cheap
the cheaper
most cheap
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Micromax phones are ______
the most easier
the most easy
the most easiest
the easiest
टिप
=
Comparative मध्ये 'more' आणि 'less' चा वापर होतो.
=
Superlative मध्ये 'most' आणि 'least' चा वापर होतो.
संवाद ऐका
Gionee phones are the least expensive among all phones.
Gionee चे फोन सर्व फोन मध्ये सगळ्यात कमी महाग आहेत.


I think Micromax is less expensive than Gionee.
मला वाटते Micromax चे फोन Gionee पेक्षा कमी महाग आहेत.


=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द