Nouns followed by prepositions: about, for, in
try Again
Tip1:hello
Lesson 209
Nouns followed by prepositions: about, for, in
टिप
=
या धड्यामध्ये आपण शब्दयोगी अव्यय 'for', 'about', आणि 'in' चा सराव करणार जे नामाच्या नंतर येतात. शब्दयोगी अव्ययला इंग्रजीत \'preposition\' म्हणले जाते. लक्षात ठेवा कि इंग्रजीत \'prepositions\' चा उपयोग नामाच्या आधी केला जातो. जसे 'We spoke about politics' मध्ये 'about' जे कि preposition आहे, 'politics' च्या आधी येते. 'Politics' एक noun/ नाम आहे.
=
About = च्या विषयी - याचा वापर: Agreements आणि discussions (विचार- विनिमय) साठी केला जातो

For = च्या साठी (कधी-कधी याचा अर्थ 'चा'/'ची' सुद्धा होऊ शकतो) - याचा वापर: reasons (कारण) आणि responsibilities (जबाबदारी) साठी केला जातो

In = मध्ये - याचा वापर: beliefs (आस्था) आणि interests (रस) च्या साठी केला जातो
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They took the responsibility ______
for
about
in
on
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Raman has a strong affection ______
about
in
on
for
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There was a long discussion ______
in
about
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I have no interest ______
about
on
in
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I was telling Ram ______
on
about
to
in
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Raman is a candidate ______
for
on
about
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You will provide full support ______
on
of
to
about
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Her belief ______
for
about
in
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There is no cause ______
on
about
for
'तिने तिच्या आचरणासाठी त्याची माफी मागितली.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
She offered him an apology about her conduct
She offered him an apology for her conduct
She offered him an apology in her conduct
She offered him an apology to her conduct
'आशा करतो तिच्या प्रती माझ्या आत्मविश्वासाला ती योग्य सिद्ध करेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I hope she will justify my confidence at her
I hope she will justify my confidence in her
I hope she will justify my confidence to her
I hope she will justify my confidence about her
'आडवाणीने दुर्घटनेसाठी आरोप स्वीकार केला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Advani accepted the blame for the accident
Advani accepted the blame in the accident
Advani accepted the blame to the accident
Advani accepted the blame about the accident
'तिने आमच्या प्रकल्पात रुची दाखवली.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
She showed an interest on our project
She showed an interest of our project
She showed an interest about our project
She showed an interest in our project
'मी प्रियाला दुर्घटनेविषयी सांगत होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I was telling Priya about the accident
I was telling Priya on the accident
I was telling Priya to the accident
I was telling Priya in the accident
ते नवीन कराराविषयी चर्चा करत होते
  • the new contract
  • were
  • about
  • they
  • discussing
  • for
  तिच्या संपत्तीमध्ये तिचा गर्व असणे मूर्खपणाचे आहे
  • is foolishness
  • her
  • In her
  • on her
  • property
  • pride
  नैनासाठी त्यांचा स्नेह स्वाभाविक आहे
  • natural
  • for
  • is
  • his
  • Naina
  • fondness
  मला तिच्यावर विश्वास आहे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द