वय सांगणे आणि विचारणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 21
वय सांगणे आणि विचारणे शिका
How=किती
old=(वर्ष) मोठे
are=आहात
टिप
How old are you? = आपण किती मोठे आहात?
या वाक्याचा अर्थ आहे: आपले वय काय आहे?/ आपण किती वर्षाचे आहात?
=
'आपण किती वर्षाचे आहात?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How old are you?
How many old are you?
How much old are you?
How are you?
इंग्रजीत भाषांतर करा
आपण किती वर्षाचे आहात?
I=मी
am=आहे
twenty=वीस
years=वर्ष
टिप
I am twenty years old = मी वीस वर्षाचा आहे
आपण फक्त 'I am twenty' असेही बोलू शकता - हि जास्त सामान्य पद्धत आहे
=
संवाद ऐका
Is it your birthday?
काय आपला वाढदिवस आहे?


Yes, it is my birthday
होय, माझा वाढदिवस आहे?


Happy birthday! How old are you?
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! आपण किती वर्षांचे आहात?


I am six
मी सहा वर्षांचा आहे


मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
is
am
am years
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी 16 वर्षाचा/वर्षाची आहे
'आपला भाऊ किती वर्षाचा आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How old is your brother?
How old are your brother?
How much old is your brother?
Is your brother old?
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
How ______
old
old is
many years is
old are
माझी बहिण 12 वर्षाची आहे
  • sister
  • my
  • is
  • twelve
  ती 13 वर्षाची आहे
  • she
  • are
  • the
  • is
  • thirteen
  I=मी
  am=आहे
  I=मी
  am=आहे
  in=मध्ये
  my=माझे
  'मी माझ्या तिसाव्या दशकात आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I am thirty
  I am in my thirties
  I am in my twenties
  I am on my thirties
  मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I am in my ______
  thirty
  thirtieth
  thirty two
  thirties
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मी माझ्या तिसाव्या दशकामध्ये आहे
  'मी 42 वर्षाची आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I am forty second
  I am fourty two
  I am forty two
  I am of forty two
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  Lisa16 वर्षाची आहे आणि Mary 20 वर्षाची आहे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द