नोकरीच्या छोट्या जाहिराती: Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
नोकरीच्या छोट्या जाहिराती: Prepositions
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She will report ______
in
at
to
of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
A working knowledge ______
on
to
in
of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You will work ______
for
on
to
about
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'आपण सीईओ ला पूर्ण समर्थन प्रदान कराल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You would provide full support to the CEO
You would provide full support in the CEO
'आपल्याकडे कमीतकमी 6 महिन्यांचा अनुभव असला पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You should have a minimum with six months' experience
You should have a minimum of six months' experience
'आपल्याला प्रतिनिधींसाठी राहण्याची व्यवस्था केली पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You will have to make accommodation arrangements for the delegates
You will have to make accommodation arrangements to the delegates
'आपल्याला दुसऱ्या कंपनीच्या वरिष्ठ लोकांशी संबंध प्रस्थापित केला पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You will have to liaison with senior people from other companies
You will have to liaison to senior people from other companies
वर्तमानात आम्ही भूमिकेंच्या विस्तृत श्रुंखलेसाठी उमेदवारांची भरती करत आहोत
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  आपण विक्री समूहाच्या नेतृत्वासाठी जबाबदार असाल
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team
  • you
  • for
  • to
  आपण विक्रीच्या लक्षांसाठी जबाबदार असाल
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets
  • for
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द