Kerjaya: Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
Kerjaya: Prepositions
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You should have at least three years of experience ______
in
to
at
for
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She will report ______
in
at
to
of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
A working knowledge ______
on
to
in
of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You will work ______
for
on
to
about
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'Anda akan memberi sokong penuh kepada CEO. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
You would provide full support to the CEO.
You would provide full support in the CEO.
'Anda haruslah mempunyai sekurang-kurangnya enam bulan pengalaman.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
You should have a minimum with six months' of experience.
You should have a minimum of six months' of experience.
'Anda haruslah membuat pengaturan untuk penginapan wakil-wakil itu. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
You will have to make arrangements for the accommodation of the delegates.
You will have to make arrangements to the accommodation of the delegates.
'Anda hendaklah berhubung dengan pihak atasan dari syarikat lain. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
You will have to liaison with senior people from other companies.
You will have to liaison to senior people from other companies.
Kami sedang merekrut calon-calon untuk pelbagai jawatan.
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles.
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles.
  Anda akan bertanggungjawab untuk mengetuai pasukan jualan.
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team.
  • you
  • for
  • to
  Anda akan diberi tanggungjawab untuk sasaran jualan.
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets.
  • for
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya