Business report लिहिण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 211
Business report लिहिण्यास शिका
'लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कला प्रदर्शनात भाग घेतला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
A huge number of people participated at the art exhibition
A huge numbers of people participated at the art exhibition
A huge number of people are participated at the art exhibition
A huge number of people did participated at the art exhibition
'हे तीन दिवसांचे कला प्रदर्शन होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
It was a three-day artist exhibition
It has to be a three-day art exhibition
It was a three-day art exhibition
It was a three-day art exhibission
'तिथे पुष्कळ दुकाने होती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
There were a lot of stoles there
There were a lot of stalls there
Their were a lot of stalls there
There were a lot of stawls there
'मागच्या वेळच्या तुलनेत 25% जास्त पर्यटक आले होते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
As compared to last year there be 25% more visitors
As compared to last year there were 25% many visitors
As compared to last year there were 25% larger visitors
As compared to last year there were 25% more visitors
'आम्ही पुष्कळ माहिती प्राप्त केली' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We gained a lots of information
We had a lot of information
We will gain a lot of information
We gained a lot of information
'आम्हाला व्यापाराच्या संभावनेविषयी माहित झाले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We got to know about the business prospects
We know about the business prospects
We got to know about the business prospective
We got knowing about the business prospects
टिप
Brochure = 1-2 किंवा जास्त पानांचे एक पुस्तक, ज्यामध्ये कंपनीविषयी सर्व माहिती दिली गेली असेल
=
'आम्ही खूप brochure जमा केले.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We collected a lot of brochures
We collected many of brochures
We collects a lot of brochures
We are collecting a lot of brochures
'प्रत्येक दुकान रचनात्मक वाटत होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Every stall is creative
Every stall has a creative look
Every stall was looking creative
Every stall has been creative
'खूप चांगला अनुभव होता!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
It was a good experience!
It could have been a good experience!
It will be a good experience!
It is a good experience!
'आम्हाला सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्या' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
We required positive feedback
We received positive feedback
We had positive feedback
We have positive feedback
'बहुतेक दुकानांचे चांगले उत्पन्न झाले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
More of the stalls earned well
Most of the stalls are earning well
Most of the stalls earned well
Few of the stalls earned well
संवाद ऐका
The participation at Jawahar Kala Kendra's Art Exhibition was enormous. It was a three-day exhibition that happens every year.
जवाहर कला केंद्राच्या कला प्रदर्शनामध्ये लोकांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला हे तीन दिवसांचे प्रदर्शन होते आणि दर वर्षी होते


That's nice! What all did you see there?
हे चांगले आहे, तुम्ही तिथे काय पहिले?


There were shawls from Kashmir, Handicrafts and Blue Pottery from Rajasthan, Bamboo furniture from North-East, Jute items from Bengal and much more.
काश्मीरच्या शाली, राजस्थानची निळी मातीची भांडी आणि हस्तकला, उत्तर-पूर्व मधून बांबूचे लाकडी सामान, बंगालच्या जूट च्या वस्तू आणि बरेच काही


How many visitors were there?
तिथे किती पर्यटक होते?


The headcount of visitors was 25% more than the last year. We also gained a lot of information about the business prospects and collected a lot of brochures for future reference.
पर्यटकांची संख्या मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 25% अधिक होती. आम्हाला देखील व्यापाराच्या संभावनेविषयी माहिती प्राप्त झाली आणि भविष्यात संदर्भासाठी आम्ही माहितीपत्रके जमा केली.


How was your experience?
तुमचा अनुभव कसा होता?


Every stall was put up in a creative way and it was an enriching experience.
प्रत्येक दुकान एका रचनात्मक पद्धतीने लावले गेले होते आणि हा एक समृद्ध अनुभव होता


संवाद ऐका
Several visitors enquired about the products in detail and gave a positive feedback.
पुष्कळ पर्यटकांनी विस्ताराने उत्पादनांची विचारपूस केली आणि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या.


That's nice! How was the response?
हे चांगले आहे, प्रतिक्रिया कशी होती?


The response was great and most of the stalls made good profit.
प्रतिक्रिया चांगली होती आणि बहुतेक दुकानांची चांगली कमाई झाली.


=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द