Latihan untuk Say vs. Tell
try Again
Tip1:hello
Lesson 212
Latihan untuk Say vs. Tell
Tip
I told Farah that I was tired. = Saya memberitahu Farah bahawa saya letih.
\'Tell + somebody\'
Apabila membincang tentang orang yang kami memberitahu, hendaklah menggunakan \'tell\'.
She said she was tired. = Dia berkata bahawa dia letih.
\'Said\'= Mengatakan (past tense), dalam konteks ini tidak ada mengatakan siapa penuturnya.
Berkata = say Memberitahu = tell
Ahmad said that he was tired. Ahmad told Farah that he was tired.
Ahmad says you have a new job. Ahmad tells me, you have a new job.
Ahmad said, i love Farah. Ahmad told Farah that he loved her.
She said, hello, I am your guide. She told us that she was our guide
She said that she was our guide She told us that she was our guide
He said that he had to leave He told everybody that he had to leave.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
tell
told
telling
said
Tip
He said he was going home. = Dia berkata bahawa dia sedang balik rumah.
\'Say something\'
Apabila mengatakan sesuatu, hendaklah menggunakan \'say\', tetapi di sini tidak mengatakan siapakah penuturnya.
=
Tip
Tell a story = Menyampaikan/memberitahu suatu cerita
\'To\' tidak boleh mengikuti selepas \'tell\'
Apabila sedang menjelaskan, gunakan \'tell\' boleh mengurangkan penggunaan nama orang.
Tell the truth = Memberitahu kebenaran
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Can you ______
say
said
says
say to
Tip
I said to her that I was going home. = Saya mengatakan kepada dia bahawa saya akan balik rumah.
Apabila ingin menjelaskan tentang objek, bolehlah menambah \'to\' selepas \'said\'
Tetapi dalam ayat ini lebih baik menggunakan \'told\'.
\'I told her that I was going home\'.
I told her that I was going home. = Saya memberitahu dia bahawa saya akan balik rumah.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The teacher wanted to ______
say
tell
told
said
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Did you ______
say
tell
'Pengurus akan memberitahu kami tentang projek baru itu.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
The manager is going to tell us about the new project.
The manager is going to say us about the new project.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They ______
said
told
said to
tell
'Apakah yang anda mengatakan?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
What did you tell?
What did you say?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
What did mom ______
say
tell
Dia mengatakan bahawa dia boleh berenang dengan cepat.
  • very fast.
  • he
  • says
  • he can
  • swim
  • tell
  'Dia memberitahu saya bahawa dia akan pergi ke Kuala Lumpur.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  He told me that he was going to Kuala Lumpur.
  He told to me that he was going to Kuala Lumpur.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  He ______
  told
  said
  tell
  say
  'Farah berkata dengan dia: \'Saya harap anda datang dengan cepat\'.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  Farah said to her, \'I hope you come soon.\'
  Farah told to her, \'I hope you come soon.\'
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I'd like to sleep, she ______
  said
  told
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She ______
  said
  told
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  They ______
  told
  said
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya