खाणे-पिणे, भांड्यांची नावे
try Again
Tip1:hello
Lesson 214
खाणे-पिणे, भांड्यांची नावे
टिप
=
या धड्याला आम्ही तीन भागात विभागले आहे.
पहिल्या भागात आपण खाण्याच्या प्रकारांबद्दल शिकूया.
दुसऱ्या भागात आपण जेवण बनवण्याच्या पद्धती विषयी शिकूया
आणि तिसऱ्या भागात आपण कटलरी विषयी शिकूया.
=
टिप
=
खाण्याचे प्रकार:
1. Vegetables (भाज्या) - पालक, कोबी, बटाटा, वांगी, वगैरे
2. Fruits (फळ) - आंबा, केळी, द्राक्षे, संत्री, वगैरे
3. Dairy (दुग्धजन्य पदार्थ) - दूध, दही, ताक, वगैरे
4. Meat (मांस) - Mutton (मटन), chicken (चिकन), pork (डुकराचे मांस)
5. Sea food - मासे, झिंगा, कोळंबी, वगैरे
5. Grains (धान्य) - wheat (गहू), rice (तांदूळ), वगैरे
6. Pulses (डाळ)
=
''Kidney beans' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?' ;
Fruit
Vegetable
Pulses
Meat
''Melon' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Mutton' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Radish' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Cheese' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Lettuce' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Brinjal / Eggplant' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Cream' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Beef' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Pork' कोणत्या वर्गाशी संबंधित आहे?
'
;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
cooking methods जेवण बनविण्याच्या पद्धती
bake ओव्हनमध्ये शिजवणे / भाजणे (थेट आगीवर नाही)
roast भाजणे
fry तळणे
defrost बर्फ वितळवून काढणे
stir हलवणे
grill मोकळ्या आगीच्या मदतीने जाळीवर शिजवणे
blend हाताने पकडता येणाऱ्या यंत्राने मिश्रण करणे
peel सोलणे
slice फोडी करणे
melt वितळवणे
boil उकळणे
mix मिसळणे
squeeze पिळणे
simmer हळू-हळू शिजवणे
grate खिसणे
steam वाफेवर शिजवणे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We can ______
bake
slice
blend
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
freeze
chop
roast
mix
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can ______
buy
defrost
grind
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You will need a wooden spoon to ______
shake
chop
burn
stir
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can make milkshakes with a ______
blender
oven
microwave
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You need to ______
great
grate
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
slice
break
boil
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If you ______
boil
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
To mix all the ingredients, we use ______
oven
gril
mixer
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Grate
Burn
Freeze
Simmer
जेवणाची भांडी (cutelry)
pitcher घागर
plate थाळी
spoon चमचा
fork काटा
tray ट्रे
mug मग
knife सुरी
straw नळी
bowl वाटी
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can eat soup with ______
spoon
knife
fork
pitcher
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can suck drinks through ______
glass
straw
bowl
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can put food on ______
mug
cup
plate
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can carry eatable things in ______
knife
fork
oven
tray
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can cut meat with ______
spoon
knife
fork
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We can drink coffee or tea from a ______
mug
knife
fork
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We can pour water from ______
knife
fork
oven
pitcher
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द