Latihan untuk Quantifiers: Each, every
try Again
Tip1:hello
Lesson 216
Latihan untuk Quantifiers: Each, every
Tip
She was wearing a ring on each finger. = Dia memakai cincin pada setiap jarinya.
She calls me every day. = Dia menelefon saya setiap hari.
Selepas \'each\' dan \'every\' hendaklah diikuti \'singular noun\', penggunaan mereka lebih kurang sama, tetapi apabila sedang membincang tentang dua perkara yang berbeza, hendaklah menggunakan \'each\'.
Tip
=
Kadang-kalanya \'each\' dan \'every\' membawa maksud yang sama.
=
Jika sedang membincang tentang seorang sahaja, maka hendaklah menggunakan \'each\', tetapi jika sedang membincang tentang sekumpulan orang, hendaklah menggunakan \'every\'.
\'Each boy was given the school uniform \'(Konteks ini sedang membincang tentang setiap budak lelaki”).
\'Every boy was given the same school uniform\'(Konteks ini sedang membincang tentang sekumpulan budak lelaki”).
Tip
Each of us has different views. = Setiap orang daripada kami mempunyai pandangan yang berbeza.
Selepas \'each\' boleh menggunakan \'plural\', tetapi hendaklah menggunakan \'of+ determiner\', jika tidak, hendaklah menggunakan kata ganti nama ataupun kata kerja untuk \'singuar\'.
I will never manage to talk to each of my employees. = Saya tidak akan dapat bercakap dengan setiap orang pekerja saya.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Does ______
each
every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Last year ______
both
every
all
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She seems to be getting prettier ______
all
each
single
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She was wearing beautiful bracelets on ______
each
all
every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Each
Every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Almost ______
each
every
both
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The Olympic games are held ______
each
every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
In a game of tennis there are two or four players. ______
Each
All
Both
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ahmad plays volleyball ______
all
every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I tried to call her two or three times, but ______
all
each
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Fatin has read ______
all
every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Our football team is playing well. We've won ______
each
every
all
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There are six apartments in this building. ______
Every
Each
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I understood most of what they said but not ______
each
every
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The book is divided in five parts and ______
both
every
each
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There's a train to Kuala Lumpur ______
each
every
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya