Future Progessive: Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 218
Future Progessive: Practice
Tip
I will be having dinner at 7. = Saya akan makan malam pada pukul 7.

\'Future progressive\' digunakan untuk menjelaskan sesuatu perbuatan yang akan dilakukan pada masa tertentu pada masa hadapan.

I'll be driving into the town later on.
Do you want a ride?
= Saya akan memandu kereta ke bandar sekejap lagi. Adakah anda ingin menumpang kereta saya?
Dalam konteks ini menjelaskan sesuatu perbuatan yang akan dilakukan, dan akan berlanjutan untuk seketika masa.
Tip
Will you be using your camera tomorrow? I was wondering if I could borrow it. = Adakah anda akan menggunakan kamera anda esok? Saya ingin meminjamnya untuk esok.
Apabila bertanya tentang rancangan orang lain, terutamanya apabila kami ingin meminta bantuan mereka, hendaklah menggunakan \'future progressive\'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Don't call me at 8. ______
I will be doing
will I be doing
I am doing
I was doing
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
What ______
will you be doing
you will be doing
will be you doing
were you doing
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Where ______
will you be living
will you be live
was you be living
will you living
Pada pukul 9 esok, kami akan terbang ke Johor.
  • Tomorrow at 9,
  • be
  • flying
  • we will
  • be fly
  • to Johor.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  will be driving
  will be drive
  will driving
  was driving
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  By this time tomorrow night, I ______
  will be sleeping
  will be sleep
  was sleeping
  be will sleeping
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  ______
  Will we be spending
  Will we be spent
  will spending
  Were spending
  'Saya tidak boleh makan pada pukul 8. Saya akan berenang pada pukul 8. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  I cannot eat at 8, I will be swimming at 8.
  I cannot eat at 8, I be swimming at 8.
  I cannot eat at 8, I had been swimming at 8.
  I cannot eat at 8, I will be swim at 8.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  We ______
  will be work
  will be working
  working
  were working
  'Pada pukul 6 minggu depan mereka akan menyanyikan sebuah lagu baru.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  At 6 o'clock on Friday they will be singing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they will singing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they will be sing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they were singing a new song.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Tomorrow at nine, I ______
  will be writing
  will writing
  was writing
  am write
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She ______
  will be sleeping
  will slept
  will sleeping
  is sleeping
  'Anda akan tunggu di mana?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Where will you be waiting?
  Where you be waiting?
  Where will you be wait?
  Where will you waiting?
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  will be working
  will working
  was working
  were working
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  will be playing
  will be play
  will be played
  was play
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I hope I ______
  will have
  will be having
  be have
  will be have
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya