Future Progessive: Negative
try Again
Tip1:hello
Lesson 219
Future Progessive: Negative
Tip
Call me at 6 PM today as I will not be doing anything then. = Telefonlah saya pada pukul 6 kerana saya tiada apa-apa yang perlu dibuat pada masa itu.
Dalam \'future progressive\' apabila menjelaskan tentang konteks negatif hendaklah menggunakan \'will not/won't +be+verb+ing\'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
will not be sleeping
won't sleeping
will not be sleep
will not sleeping
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
will not be
won't not be
will not
was not be
'Apabila Fatin balik ke rumah, saya tidak akan membuat kerja. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
When Fatin gets home, I am not working.
When Fatin gets home, I will not working.
When Fatin gets home, I will not be working.
When Fatin gets home, I will not be work.
Farah tidak akan tengah tidur.
  • won't
  • will
  • sleep.
  • be
  • sleeping.
  • Farah
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  He ______
  will not be playing
  will not playing
  was not be playing
  is not be playing
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  We ______
  will not be celebrate
  will not be celebrating
  were not be celebrating
  will not celebrating
  'Saya tidak akan bekerja untuk sepanjang hari esok. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  I will not be work all day tomorrow.
  I will not be working all day tomorrow.
  I will not working all day yesterday.
  I will not be working all day yesterday.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I am working today, so I ______
  won't be working
  want be working
  was not be working
  won't be work
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  The company ______
  will not be looking
  will not looking
  was not be looking
  will not be look
  'Dia tidak akan membuat kerja rumahnya sehingga habis makan malam. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  She won't be do her homework until after dinner.
  She won't not be doing her homework until after dinner.
  She was not be doing her homework until after dinner.
  She won't be doing her homework until after dinner.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Would you like to borrow my car? I ______
  won't
  will not
  won't be
  was not be
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  When she arrives, I ______
  won't be reading
  will not be read
  will not reading
  was not be reading
  'Apabila dia sampai, Fatin tidak akan sedang menonton filem. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  When she arrives, Fatin wasn't be watching a film.
  When she arrives, Fatin won't not be watching a film.
  When she arrives,Fatin won't watching a film.
  When she arrives, Fatin won't be watching a film.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Do you want my laptop? I ______
  was be using
  won’t using
  not will be using
  won’t be using
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya