Bagaimana untuk menggambarkan seseorang
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
Bagaimana untuk menggambarkan seseorang
You=Anda
are=
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Tun cerdik.' ;
Tun is intelligent.
Tun has intelligent.
Tunare intelligent.
Tun is an intelligent.
Tip
Tun is intelligent = Tun cerdik
Tun is an intelligent man = Tun adalah seorang yang cerdik
'An' diletakkan sebelum kata sifat hanya jika diikuti dengan kata benda.
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Cerdik
Anda pintar.
  • is
  • smart.
  • you
  • are
  • am
  • a
  Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.
  My father ______
  are
  is
  am
  has
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Dia pintar (boleh merujuk kepada perempuan atau lelaki)
  Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=Anda
  are=
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Dato Nurhaliza cantik.' ;
  Dato Nurhaliza is looks pretty.
  Dato Nurhaliza is pretty.
  Dato Nurhaliza is looking pretty.
  Dato Nurhaliza pretty.
  Ibu saya cantik.
  • is
  • pretty
  • mine
  • mother
  • my
  • has
  Dengar perbualan ini.
  : Hi ! You are pretty!
  : Hai ! Anda cantik!


  : Thanks .
  : Terima kasih .


  : You are welcome.
  : Sama-sama.


  Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  has pretty
  Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  a lot
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul ' sangat cantik.' ;
  is looks very pretty.
  very pretty.
  is many pretty.
  is very pretty.
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Anda sangat cantik
  You=Anda
  are=
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Mengagumkan' ;
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris
  Kakak saya mengagumkan
  =
  is=
  very=sangat
  =
  is=
  shy=pemalu
  and=dan
  =
  is=
  funny=lucu
  and=dan
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul ' pemalu dan cantik.' ;
  is smart and quiet.
  is intelligent and pretty.
  shy and pretty.
  is shy and pretty.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul ' cerdik dan periang.' ;
  has intelligent and cheerful.
  is intelligent and cheerful.
  are intelligent and cheerful.
  is intelligent cheerful.
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Rio sangat jenaka.
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Adik perempuan saya pendiam dan pemalu.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Anak perempuan anda sangat cerdik.' ;
  Your daughter is a very intelligent.
  Your daughter is very intelligent.
  Your daughters very intelligent.
  Your daughter are very intelligent.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya