Learn to describe your family (to be verb)
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
Learn to describe your family (to be verb)
'Anne' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Father
Mother
Child
Brother
'Benim babam' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My father
Mine father
Me father
I father
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN:
Anne
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Baba
'O benim annemdir.' Doğru çeviriyi seçin.;
He is my father
She is my father
She is my mother
He is my mother
'O benim babamdır.' Doğru çeviriyi seçin.;
She is my father.
He is my mother.
She is my mother.
He is my father.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Annem
Benim annem güzeldir.
  • is
  • pretty.
  • my
  • mother
  • has
  • mine
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  O benim annem değildir.
  Babam Ankaralıdır.
  • is
  • father
  • my
  • me
  • from
  • Ankara.
  DİYALOĞU DİNLEYİN.
  : Excuse me! Are you Ayşe?
  : Affedersiniz! Siz Ayşe misiniz?


  Ayşe: Hello. Yes, I am Ayşe.
  Ayşe: Merhaba. Evet, ben Ayşe'yim.


  : Hi Ayşe, is Handan your mother?
  : Merhaba Ayşe, Handan sizin anneniz mi?


  Ayşe: No, Handan is not my mother.
  Ayşe: Hayır, Handan benim annem değildir.


  'Ebeveyn' Doğru çeviriyi seçin:;
  Siblings
  Parents
  Child
  Children
  'Kız kardeş' Doğru çeviriyi seçin:;
  Father
  Sister
  Brother
  Mother
  'Burak benim kardeşimdir.' Doğru çeviriyi seçin:;
  Burak is my mother.
  Burak is my sister.
  Burak is my father.
  Burak is my brother.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Kız kardeşim zekidir.
  Dinleyin ve doğru çeviriyi seçin: 'She is my sister.' ;
  O benim annemdir.
  O benim babamdır.
  O benim kız kardeşimdir.
  O benim erkek kardeşimdir.
  'O benim erkek kardeşimdir.' Doğru çeviriyi seçin:;
  He is my father.
  She is my brother.
  He is my brother.
  She is my sister.
  I=(Ben)
  have=SAHİBİM
  two=İKİ
  sisters.=KIZ KARDEŞ.
  'İki erkek kardeşim var.' Doğru çeviriyi seçin:;
  I have two brothers.
  I has two brothers.
  I have two brother.
  I have two sisters.
  'Benim bir kız kardeşim var.' Doğru çeviriyi seçin:;
  I have one sisters.
  One sisters I have.
  I have sister one.
  I have one sister.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  İki erkek kardeşim var.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Annem babam zekidir.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Kız kardeşlerim güzeldir.
  Dinleyin ve doğru çeviriyi seçin: 'I have three sisters' ;
  İki kız kardeşim var.
  Üç erkek kardeşim var.
  Üç kız kardeşim var.
  Üç karım var.
  Uygun sözcüğü seçin.
  I ______
  has
  have
  is
  I=Ben
  have=SAHİBİM
  two=İKİ
  siblings.=KARDEŞLER
  I=Ben
  don't have=SAHİP DEĞİLİM
  =
  siblings.=KARDEŞLER
  Dinleyin ve doğru Türkçe çeviriyi seçin: 'Siblings' ;
  Kardeşler
  Büyükanne
  Baba
  Çocuklar
  'Kardeşim yok.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
  I don't have siblings.
  I doesn't have siblings.
  I don't has siblings.
  I don't have children.
  'Dede' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Granedad
  Grandfather
  Grandmother
  Grenfather
  'Büyükanne' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Grainmother
  Grani
  Grandmother
  Grendmother
  'Büyükanne ve büyükbaba (nine dede)' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Grandmothers
  Children
  Grandparents
  Step parents
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Dedem zekidir.
  'My father and grandfather are smart.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Babam ve dedem zekilerdir.
  Babam ve ninem zekilerdir.
  Annem ve dedem zekilerdir.
  Babam ve annem zekilerdir.
  'My mother and sister are pretty.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Erkek kardeşim ve kız kardeşim güzellerdir.
  Erkek kardeşim ve babam güzellerdir.
  Annem ve kız kardeşim güzellerdir.
  Babam ve büyükannem güzellerdir.
  Uygun sözcüğü seçin:
  My brother and sister ______
  is
  are
  am
  'Dedem ninem zekidir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My grandparents are smart.
  My grandparents is smart.
  My grandparent is smart.
  My grandmothers are smart.
  'Çocuk' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Parents
  Children
  Child
  Grandparents
  'Çocuklar' Doğru çeviriyi seçin:;
  Parents
  Children
  Childs
  Childrens
  'Çocuğum yoktur.' Doğru çeviriyi seçin:;
  I don't have childrens.
  I doesn't have children.
  I don't has children.
  I don't have children.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime