Future Tense practice: A telephone conversation
try Again
Tip1:hello
Lesson 220
Future Tense practice: A telephone conversation
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
Will you be home this evening, Fatin?
Adakah anda akan berada di rumah malam nanti, Fatin?


Well, I'm working till late. I don't think I will finish until after 9 PM, so I will not be home until pretty late.
Saya akan bekerja sampai lewat malam. Saya tidak rasa saya akan dapat balik sehingga selepas pukul 9pm. Jadi, saya tidak akan di rumah sehingga lewat malam.


Oh, I see. What about tomorrow? Will you be free for lunch.
Oh, begini rupanya. Macam mana dengan esok? Adakah anda ada masa lapang untuk makan tengah hari?


No, I'm afraid. I will be in a meeting at lunchtime.
Tidak, rasanya. Saya akan sedang menghadiri mesyuarat pada waktu makan tengah hari.


What time do you think the meeting will end?
Pukul berapakah agaknya mesyuarat itu akan berakhir?


I'm not sure, but it probably will not finish before 2 PM.
Saya pun tidak pasti, tetapi agaknya ia tidak tamat sebelum pukul 2pm.


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
will meet you
will met you
will meeting you
was meet you
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
What time do you think the ______
meeting is end
meeting will end
meeting was end
meeting will ending
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
By what time will you get free tomorrow?
Pukul berapakah agaknya anda akan ada masa lapang?


I will be free by 6 PM.
Saya akan ada masa lapang dari pukul 6pm.


All right. I will meet at your office at 6 PM then.
Baiklah. Saya akan berjumpa dengan anda di pejabat anda pada pukul 6pm.


'Kereta api itu akan bertolak pada pukul 11:45 esok. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
The train will leave at 11:45 tomorrow.
The train will be leave at 11:45 tomorrow.
'Kami akan makan malam di restoran yang menarik itu pada hari Sabtu. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
We are going to have dinner at a nice restaurant on Saturday.
We are go to have dinner at a nice restaurant on Saturday.
'Tengok cuaca. Nampaknya ia akan bersalji hari ini. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Look at the weather. Looks like it is going to snowing today.
Look at the weather. Looks like it is going to snow today.
Adakah anda akan berada di rumah malam nanti?
  • will
  • this
  • you
  • home
  • evening?
  • be
  'Saya akan ada masa lapang dari pukul 6pm. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  I will be free by 6 in the evening.
  I will be freeing by 6 in the evening.
  'Kerja saya tidak akan tamat sebelum pukul 2pm. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  My work will not finish before 2 PM.
  My work will not finished before 2 PM.
  'Mereka akan terbang ke Malaysia pada petang hari Jumaat. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  They do flying to Malaysia on Friday evening.
  They are flying to Malaysia on Friday evening.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  am going to visit
  am going to visited
  am go to visit
  is going to visit
  'Ia akan hujan selepas beberapa minit lagi. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  It is going to rain in a few minutes.
  It is go to rain in a few minutes.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Wait! I ______
  will driving
  will drive
  will drove
  will be drive
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya