Penggunaan simple future untuk semasa
try Again
Tip1:hello
Lesson 225
Penggunaan simple future untuk semasa
Tip
The concert is about to start. = Konsert sudah nak bermula.
Kami sedang menggambarkan suatu kerja/perkara yang baru sahaja berlaku atau sudah nak berlaku.
Boleh menggunakan '(to-be verb) + about to + infinitive'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Hurry up! Your train ______
was about to
is about to
were about to
will about to
'Sila tutupkan telefon bimbit anda, filem sudah nak bermula.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Please turn your cell phone off, the movie is about to start.
Please turn off your cell phone, the movie was about to start.
Tip
The train is due to arrive at 6:40 pm. = Kereta api itu dijangka akan sampai pada pukul 6.40 petang.
Kami sedang membincang tentang suatu rancangan ataupun pengaturan, maka hendaklah menggunakan 'to-be verb (due to) / to-be verb (supposed to)'.
=
\'Due to\' juga membawa maksud lain = Disebabkan oleh. Contoh: I got late due to rain (saya lewat disebabkan oleh hujan).
Tetapi dalam konteks ini, \'due to\' bukan digunakan untuk maksud ini.
'Mereka sepatutnya bermula untuk membina jambatan itu musim panas tahun depan. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
They are supposed start building the new bridge next summer.
They are supposed to start building the new bridge next summer.
'Kapal terbang itu dijangka akan tiba pada pukul 6:30 pagi esok. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
The plane is due to land at 6:30 tomorrow morning.
The plane is due land at 6:30 tomorrow morning.
Tip
All the students are to take their final exams on Friday. = Semua pelajar dikehendaki menduduki peperiksaan akhir mereka pada hari Jumaat.
Apabila menggambarkan sesuatu keadaan (arahan) pada masa depan, kami akan menggunakan 'to-be verb + to + infinitive'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
New students ______
are to meet
is to meet
are to meeting
is to meeting
'Anda tidak boleh menjawab apa-apa pun soalan dari para wartawan. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
You are not to answer any questions from any of the reporters.
You are to not answer any questions from any of the reporters.
'Semua orang duduk apabila filem sudah nak bermula. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Everyone sits down when the film is about to start.
Everyone sits down when the film will about to start.
'Anda dikehendaki menyerahkan bungkusan ini kepada dia sebelum tengah hari. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
You are to handing this packet over to him before noon.
You are to hand this packet over to him before noon.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The Prime Minister ______
is to meeting
are to meet
is to meet
is to met
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The museum ______
will be closed
will be close
will closed
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Farah ______
is to present
is to presented
is present
will presented
'Kami berjalan balik ke rumah dengan cepat kerana hari telah nak hujan. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
We walked home quickly as it was about to rain.
We walked home quickly as it will about to rain.
'Pengerusi sudah nak sampai. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
The president is about to come.
The president will about to come.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya