Reflexive pronouns vs. Object pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 229
Reflexive pronouns vs. Object pronouns
टिप
He spoke to us = उसले हामी संग कुरा गर्यो.
Us = object pronoun. माथी दिइएको वाक्यमा 'he' (subject) ले 'us' (object) संग कुरा गर्यो (verb = spoke).
We were proud of ourselves = हामीलाई आफै प्रति गर्व थियो.
Ourselves = Reflexive pronoun (आफै).
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
We turned around and saw a strange animal behind ______
us
ourselves
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Don't help me. I can help ______
me
myself
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I can't believe you cut ______
yourself
your
yours
you
'म मेरो भाईलाई आफु संगै ल्याउछु. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.
I will bring my brother along with me.
I will bring my brother along with myself.
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Don't worry, the children are big enough to look after ______
themselves
theirselves
themself
themselfs
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Suddenly, I saw Raj standing beside ______
me
myself
'उसले उसलाई साचो भन्यो.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.
She told herself the truth.
She told her the truth.
टिप
=
Object pronoun (me, you, him, her, it, them) या 'verb' पछि आउछ या 'preposition' पछि.
=
Eg: Do you really hate her?
नेहा उनीसंग पार्टीको बारेमा कुरा गर्दै छे.
  • Neha
  • her
  • herself
  • is talking to
  • about the party
  • themselves
  म यो आफै गर्न सक्छु.
  • me
  • myself
  • them
  • I can
  • by me
  • do this
  मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  You don't have to tell ______
  myself
  me
  उनी सधै उनीहरु संग कुरा गरिरहेकी हुन्छे.
  • always
  • himself
  • she is
  • them
  • talking to
  • themselves
  मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I am never able to tell ______
  himself
  him
  उनीहरु आफै घर जानेछन्.
  • themselves
  • they will
  • them
  • go home
  • go to home
  • their
  सबै बच्चाहरुले आफ्नो ब्याग आफै प्याक गरे.
  • packed their bags
  • them
  • All the kids
  • themselves
  • themselfs
  • itself
  'उनीहरु हाम्रो बारेमा कुरा त गर्छन्, तर उनीहरु हामीलाई राम्रो संग चिन्दैनन्. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  They talk about us, but they don't really know us well
  They talk about ourselves, but they don't really know us well
  They talk about us, but they don't really know ourselves well
  They talk about us, but they don't really know we well
  मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  We went for a horror movie. We were shivering with fear in the middle of ______
  itself
  it
  मैले उसलाई आफै बाहिर निकालनु पर्यो.
  तपाईलाई आफै देखि लाज लाग्नु पर्छ.
  • your
  • yourself
  • ashamed of
  • you
  • ashamed to
  • should be
  डायलग सुन्नुहोस
  We went to a jungle this morning. We all were very excited and all the kids had packed their bags themselves. I was scared because I was the only elder among us.
  हामी आज बिहान जंगल गयौं. हामी सबै धेरै उत्साहित थियौं र सबै बच्चाहरुले आफ्नो ब्याग आफै प्याक गरे. म डराएको थिए किनकी सबै मध्य म नै एक जना ठुलो थिए.


  Jungle? That sounds interesting!
  जंगल? यो त धेरै रोचक लाग्दै छ!


  The starting one hour was thrilling but we were afraid to see there was no other jeep on either side of our jeep. We got down to see some plants and our jeep accidentally left us.
  शुरूको एक घण्टा रोमांचक थियो तर हामी यो देखेर डरायौं कि हाम्रो जीपको आस पास कुनै जीप थिएन. हामी केहि बोट-विरुवा हेर्न ओर्लियौं र गल्तिले हाम्रो जिप हामीलाई छोडेर गयो.


  That's scary! What happened next?
  त्यो त डरलाग्दो भएछ! अनि के भयो?


  The jungle was horrifying and we were shivering in the middle of it. We had nobody around us. Two kids started looking for help while Ram and I were keeping an eye on our bags.
  जंगल एकदम डरलाग्दो थियो र हामी त्यसको बीचमा कापी रहेका थियौं. हाम्रो वरिपरि कोहि थिएन. दुई जना बच्चाहरुले मदत खोज्न शुरू गरे अनि राम र म हाम्रो ब्यागहरुको निगरानी गरिरहेका थियौं.


  You are very brave, I must say!
  मान्नै पर्छ, तिमी एकदम बहादुर छौ!


  The kids were nowhere to be seen and Ram fell in a pit. He got scared and started to cry, I had to pull him out myself.
  बच्चाहरु कहीं देखिएनन् र राम खाल्डोमा खस्यो. उ डरायो र रुन लाग्यो, मैले उसलाई आफैले बाहिर निकाल्नु पर्यो.


  Oh no! I What happened finally?
  ओह! अनि अन्तमा के भयो?


  Finally, after two hours we got some help and came back to our hotel. We got ourselves some food at the restaurant and relaxed for a while.
  अन्तमा, दुई घण्टा पछि हामीले मदत पायौं र हामी हाम्रो होटलमा फिर्ता आयौं. हामीले आफ्नो लागि रेस्टुरेन्टमा केहि खाना लियौं र केहि समय आराम गर्यौं.


  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द