Adjective word order : Belajar susunan kata Adjektif
try Again
Tip1:hello
Lesson 23
Adjective word order : Belajar susunan kata Adjektif


Tengoklah gambar dan pilih jawapan yang betul.
The boy is short.
The girl is short.


Lihat gambar dan pilih jawapan yang benar.
The boy is tall.
The girl is tall.


Tengoklah gambar dan pilih jawapan yang betul.
The girl is tall.
The girl is short.
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Seorang lelaki yang tinggi.' ;
Tall a man
A man tall
A tall woman
A tall man
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Seorang wanita yang pendek.' ;
A short woman
A woman short
Short woman
A tall woman
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Seorang budak lelaki yang pendek.' ;
A short girl
A short boy
A boy short
A tall boy


Tengok gambar, dan pilih jawapan yang betul.
A big dog
A small dog


Tengok gambar dan pilih jawapan yang betul.
A small cat
A small dog


Tengok gambar dan pilih jawapan yang betul.
A dog small
A small dog
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Seekor kucing besar.' ;
A big cat
A dog cat
Big cat
A cat
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Seorang wanita yang gemuk.' ;
A fat man
A thin woman
A fat woman
A woman fat
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Seorang lelaki kurus.' ;
A fat woman
A thin man
A thin woman
A fat man
Tip
=
A thin woman = seorang wanita kurus
A thin man = seorang lelaki kurus
A fat woman = seorang wanita gemuk
A fat man = seorang lelaki gemuk
=
Dalam bahasa Inggeris, kata sifat tidak berubah bentuk mengikut jantina dan diletakkan di depan kata benda.
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Tinggi
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Pendek
Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
Kurus
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Anak perempuan kurus itu sedang menari.' ;
The fat girl is dancing.
Thin girl the is dancing.
The girl thin is dancing.
The thin girl is dancing.
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Ini kereta kecil.' ;
This is a big car.
This is a small car.
This is a car small.
This is small car.
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Kakak anda seorang wanita yang cantik.' ;
Your sister is a pretty women.
Your sister is a pretty woman.
Your sister is pretty woman.
Your sister is a woman pretty.
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Bapa anda pintar.' ;
Your father is a smart.
Your father smart.
Your father is smart.
Your father is pretty.
Tip
This is a small car = Ini ialah kereta yang kecil.
This car is small = Kereta ini kecil.
Tidak perlu menambah 'a' di ayat kedua.
Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
Your father is ______
a smart
smart
smarty
Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
Your father is ______
a smart
smart
smarty
Ibu anda cantik.
  • your
  • is
  • are
  • pretty
  • a
  • mother
  Abang anda tinggi.
  • your
  • is
  • are
  • brother
  • a
  • tall.
  Mereka orang Jepun.
  • they
  • is
  • are
  • a
  • Japanese.
  • the
  Dia ialah seorang wanita yang cantik.
  • woman
  • is
  • women.
  • a
  • pretty
  • she
  Ini ialah seekor kucing besar.
  • this
  • is
  • big
  • a
  • cat.
  • that
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  She is ______
  smart
  smarty
  a smart
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  This is ______
  red
  a red
  reds
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  I have 2 ______
  reds
  a red
  red
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Viva adalah kereta kecil.
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Dato Siti Nurhaliza adalah seorang wanita yang cantik.
  My=Saya punya
  bag=beg
  is=
  very=sangat
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  My bag is ______
  very big
  a very big
  big very
  Ini kereta yang sangat besar.
  • this
  • is
  • big
  • a
  • car
  • very
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Dia seorang guru yang sangat bagus.' ;
  She is very good teacher.
  She a very good teacher.
  She is a very good teacher.
  She is a very teacher good.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Murid itu sangat cerdik.' ;
  Student the is very intelligent.
  The student is a very intelligent.
  The student very intelligent.
  The student is very intelligent.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. ' tinggi dan tampan.' ;
  is a tall and handsome.
  is looks tall and handsome.
  tall and handsome.
  is tall and handsome.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. ' penyanyi tersohor.' ;
  is a famous singer.
  is famous singer.
  is the famous singer.
  has a famous singer.
  Terjemahkan perkataan ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Terkemuka
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. ' seorang pengusaha yang jujur.' ;
  is honest businessman.
  is a honest businessman.
  is an honest businessman.
  is an honestly businessman.
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Dia sangat jujur
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Murid ini sangat cerdik.' ;
  He student is very intelligent.
  This student is a very intelligent.
  This student a very intelligent.
  This student is very intelligent.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Telefon saya putih.' ;
  My phone has white.
  My phone's is white.
  My phone is white.
  My phone is a white.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. 'Telefon saya putih (lebih dari satu).' ;
  Phones my white.
  My phones is white.
  My phones are white.
  My phone-phone are white.
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  My bag is ______
  a white
  the white
  white
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. ' mempunyai mata biru.' ;
  have blue eyes.
  has blue eyes.
  has a blue eyes.
  has the blue eyes.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk. ' cantik dan jelita.' ;
  is fair pretty.
  is fair and pretty.
  has fair and pretty
  fair and pretty
  Terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggeris.
  Ibu saya cantik
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  ______
  have
  has a
  has
  Isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
  has black and white ______
  hair
  hairs
  a hair
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk 'Dia mempunyai rambut hitam۔'
  She has black hair.
  She has black hairs.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggris yang benar untuk 'Dia mempunyai mata biru.'
  He has blue eyes.
  He has blues eyes.
  Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk 'Saya mempunyai telefon hitam.'
  I have black phone.
  I have a black phone.
  Dengar perbualan ini.
  She is .
  Dia adalah .


  She is a singer.
  Dia ialah seorang penyanyi.


  She is thin.
  Dia kurus.


  She has black hair and brown eyes.
  Dia memiliki rambut hitam dan mata coklat.


  She is very pretty.
  Dia sangat cantik.


  Dengar percakapan ini.
  He is Aiman Hakim Ridza.
  Dia adalah Aiman Hakim Ridza.


  He is an actor.
  Dia ialah seorang pelakon.


  He is handsome.
  Dia tampan.


  He has black hair.
  Dia mempunyai rambut hitam.


  He is a good actor. He is very famous.
  Dia seorang pelakon yang bagus. Dia sangat terkemuka.


  He has 1 son and 1 daughter.
  Dia mempunyai 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan.


  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya