Determiners Quantifiers : Tons of, Several, Most, All, Half of, None, The whole
try Again
Tip1:hello
Lesson 230
Determiners Quantifiers : Tons of, Several, Most, All, Half of, None, The whole
Tip
There are lots of fruits in the baskets = Terdapat banyak buah-buahan dalam bakul itu.
There are tons of fruits in the baskets = Terdapat banyak buah-buahan dalam bakul itu.
'Tons of' digunakan untuk menggantikan 'a lot of/lots of', tetapi berbanding dengan 'lot/lots' , penggunaan 'tons of' adalah lebih tidak rasmi.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We need ______
a lots of
several
lots of
a lot
Tip
A large number of complaints were registered against the company = Terdapat bilangan aduan yang besar menentangi syarikat itu.
Several complaints were registered against the company = Terdapat beberapa aduan menentangi syarikat itu.
'A large number of' dan 'several' digunakan untuk kata nama yang bilangannya boleh dikira.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
A large number
A large number of
Several of
A lot
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I knew ______
whole
several
none
a lot
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ate ______
a lot of
lots of
a lot
several
'Kesemua mereka telah bersedia untuk datang. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Several of them were ready to come.
None of them was ready to come.
All of them were ready to come.
They were ready to come.
'Kesemua bilik-bilik itu telah dibersihkan oleh orang gaji. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
The whole room was cleaned by the servants.
None of the rooms were cleaned by the servants.
All the rooms were cleaned by the servants.
Most of the rooms were cleaned by the servants.
Tip
Half (of) my friends are bachelors = Lebih separuh daripada kawan - kawan saya adalah bujang.
Selepas 'half' (separuh)/'half of', 'determiner' biasanya akan digunakan.
'Half my friends' (separuh daripada kawan saya)/'Half of my friends' (separuh daripada kawan saya)
Half of them were unaware of the new technology = Lebih separuh daripada mereka tidak tahu tentang teknologi baru.
Dalam konteks ini, kami tidak boleh menggunakan 'half them'.
'half them'=separuh mereka, adalah tidak bermakna.
'Separuh daripada orang ramai di situ sedang beratur. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Most of the people were sitting in the queue.
Half from the people were sitting in the queue.
Halves of the people were sitting in the queue.
Half of the people were sitting in the queue.
'Kesemua askar-askar bertarung dengan penuh keberanian. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Every of the soldiers fought with courage.
None of the soldiers fought with courage.
All the soldiers fought with courage.
Most of the soldiers fought with courage.
'Tiada satu pakaian pun yang sesuai dengan saya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
None of the dresses fit me.
None dresses fit me.
Whole dresses fit me.
No of the dresses fit me.
Tip
The whole family came to the ceremony = Seluruh keluarganya hadir ke majlis itu.
'Whole' menunjukkan seluruh/kesemua. Ia akan digunakan bersama dengan kata nama bentuk 'singular'
=
'Seluruh ceritanya adalah mengenai wanita. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
The hole story was about women.
The whole story was about womans.
The whole story was about women.
The whole stories were about women.
Tip
Most teenagers love pop music = Kebanyakan remaja suka akan muzik pop.
'Most' bermaksud kebanyakan. 'Most' digunakan sebelum kata nama ataupun kata adjektif.
Most of the students in my class are Spanish = Kebanyakan murid dalam kelas saya adalah orang Sepanyol.
'Most of' hanya digunakan untuk kata nama, jika terdapat 'determiner' (the, those, my, her).
'Kebanyakan orang di situ adalah kenalan saya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Most of the people were known to me.
Most the people were known to me.
All the people were known to me.
Most of people were known to me.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He has eaten ______
half a plate
half of plate
halves plate
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I have studied it ______
all
all of
most of
several
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
The whole
Half of
None
Most
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
All
Whole
All of
Most
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
The hole
The whole
Most of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
None of
None
The whole
Most
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
A lot
Lots
The whole
Half of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We ______
all
all of
whole
most
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya