Penggunaan Could
try Again
Tip1:hello
Lesson 236
Penggunaan Could
Tip
He could play the piano when he was four. = Dia telah boleh bermain piano apabila dia berumur 4 tahun.
Apabila menjelaskan keupayaan hendaklah menggunakan 'could'.
'Can' dalam bentuk 'past tense' ialah 'could'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
He could
He can
Could
Can
Tip
He could not play the piano when he was four. = Dia tidak dapat bermain piano waktu dia berumur 4 tahun.
Couldn't/could not (bentuk negatif), 'could' (bentuk positif).
=
'Saya tidak tahu menggunakan komputer waktu saya kanak-kanak lagi. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
I couldn't operate the computer when I was a child.
I can't operate the computer when I was a child.
Tip
Could he play the piano when he was four? = Adakah dia telah boleh bermain piano waktu dia berumur 4 tahun?
Ayat tanya hendaklah bermula dengan 'could', dan selepas 'could', hendaklah menambah 'subject'.
Yes, he could = Ya, dia boleh.
Format untuk menjawab ialah: Yes/no + subject + could/couldn't.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Could she
She could
Could
Can she
Could akan kekal dalam bentuk kata dasarnya tidak kira digunakan dengan mana-mana subject pronoun.
I Could
You Could
He Could
She Could
It Could
We Could
They Could
'Adakah anda telah boleh bermain gitar sebelum mengambil kelas-kelasnya?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Could you play the guitar before taking lessons?
Did you could play the guitar before taking the lessons?
You could play the guitar before taking lessons?
Do you could play the guitar before taking the lessons?
'Kami tidak dapat bercakap dalam Bahasa Inggeris waktu kami masih kanak-kanak lagi. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
We could not speak English when we were young.
We can not speak English when we were young.
We do not speak English when we were young.
We were not speak English when we were young.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
They could
They were
Could they
Can they
'Saya tidak dengar apa yang dia cakap semalam kerana muzik yang terlalu kuat. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I couldn't hear him last night because of the loud music.
I do not hear him last night because of the loud music.
I can't hear him last night because of the loud music.
I wasn't hear him last night because of the loud music.
'Datuk saya tidak boleh berenang. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
My grandfather couldn't swim.
My grandfather can't swim.
My grandfather didn't swim.
My grandfather hasn't swim.
'Sayat tidak dapat membaiki komputer itu apabila ia rosak hari semalam. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
When the computer crashed yesterday, I couldn't fix it.
When the computer crashed yesterday, I didn't fix it.
When the computer crashed yesterday, I could fix it.
When the computer crashed yesterday, I have not fix it.
'Saya boleh berlari sejauh 10 batu waktu usia dua-puluhan. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
I could run ten miles in my twenties.
I could ran ten miles in my twenties.
'Saya boleh bercakap Bahasa Cina semasa saya masih kanak-kanak. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I could speak Chinese when I was a kid.
I can speak Chinese when I was a kid.
I was spoke Chinese when I was a kid.
I was speak Chinese when I was a kid.
Semalam saya tidak dapat mengangkat kerusi itu dengan sendiri.
  • by myself.
  • lift
  • yesterday,
  • I
  • couldn't
  • the couch
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya