परवानगी घेणे: Can, could, may, be allowed to
try Again
Tip1:hello
Lesson 237
परवानगी घेणे: Can, could, may, be allowed to
टिप
Can/Could/May I see the document, please? = काय मी कागदपत्रे पाहू शकतो?
आपण 'Can/Could/May/be allowed to' चा वापर आज्ञा मागण्यासाठी करू शकतो.
=
Could, can पेक्षा जास्त विनम्र वाटते.
'May', 'could' आणि 'can', दोघांपेक्षा जास्त औपचारिक आहे.
टिप
May I swim in this pool? = काय मी या तलावात पोहू शकतो?
इथे आपण फक्त आज्ञा मागत आहात कि आपण तलावात पोहू शकता किंवा नाही
Am I allowed to swim in this pool? = काय मला या तलावात पोहण्याची परवानगी आहे?
दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपण हे सुद्धा विचारात आहात कि काय नियमानुसार आपण तलावात पोहू शकता किंवा नाही. असू शकते कि एखादे छोटे मूल मोठ्या तलावात पोहायला जाण्याची परवानगी मागत असेल.
टिप
Could we park here? No, you can't = काय आपण इथे पार्क करू शकतो? नाही, आपण करू शकत नाही

आज्ञा देण्यासाठी किंवा नकार देण्यासाठी आपण 'can/can't' आणि 'may/may not' चा वापर करू शकतो.
=
Could we park here? No, you couldn't.
आपण आज्ञा देण्यासाठी किंवा नकार देण्यासाठी could/couldn't चा वापर करू शकत नाही कारण मग या वाक्याचा अर्थ होईल - नाही आपण करू शकत नव्हता. तर आज्ञा आता मागितली जात आहे.
'आपण कोणाच्या घरी आहात आणि आपल्याला फोन कामी घ्यायचा आहे. ' आपण काय म्हणाल?;
Can I use the phone?
Can use the phone?
Can I using the phone?
Can I used the phone?
'आपल्याला लेखणीची गरज आहे आणि आपल्या जवळ उभ्या असलेल्या व्यक्तीजवळ लेखणी आहे. आपण काय म्हणाल?' आपण काय म्हणाल?
Can I borrow your pen for a minute, please?
Can I borrowed your pen for a minute, please?
'आपण चित्रपटगृहात आहात आणि मध्यंतरामध्ये आपल्याला धुम्रपान करायचे आहे. आपण काय म्हणाल?' आपण काय म्हणाल?
Am I allowed to smoke in the theater?
Am I allowed to smoking in the theater?
'आपले मित्र जाणू इच्छितात कि आपण त्यांना काल रात्री का नाही भेटलात, आपण त्यांना काय उत्तर द्याल?' आपण काय म्हणाल?
I wasn't allowed to go out because my parents wanted me to study.
I wasn't allow to go out because my parents wanted me to study.
'आपण आपल्या कार्यालयातील जोडीदाराशी बोलत आहात, आपण बोलण्याला सुरुवात कशी कराल?' आपण संवाद कसा सुरु कराल?
May I ask you something?
May I asked you something?
'आपल्या बहिणीला आपली गाडी वापरायची आहे. आणि आपण तिला आज्ञा देत आहात.' तर आपण दोघे काय म्हणाल?
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you can.
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you could.
'काय मी आपल्या टिपा पाहू शकतो?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I could take a look at your notes?
Could I take a look at your notes?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
I may
Am I
May I
May be I
खाली दिल्या गेलेल्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर काय होईल? 'Could I borrow your eraser?'
Sure, you are
Sure, you can
'ज्या रेस्टॉरंटमध्ये ती काम करते, तिथे तिला जेवण घेऊन जाण्याची परवानगी आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
She is allowed to take home some food from the restaurant she works in.
She is allow to take home some food from the restaurant she works in.
काय मी आपली लेखणी एक मिनिटासाठी घेऊ शकतो?
  • Can I
  • Am I
  • borrow
  • for a minute
  • your pen
  • borrowed
  काय मला इथे छायाचित्रे घेण्याची परवानगी आहे?
  • here
  • am i allowed
  • am i allow
  • to
  • take photos
  • can I allowed
  काय आपण खिडकी उघडू शकता?
  • could
  • the window
  • you
  • open to
  • open
  • opened to
  'काय मी इथे बसू शकतो?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  May I sit here, please?
  May I sat here, please?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द